Statens vegvesen åpnet i natt E134 mellom Drammen og Hokksund.

Dermed er alle de store riks- og europavegene åpnet etter ekstremværet Hans, men det er fortsatt omkjøringer å ta hensyn til.

Fra E134 Drammen - Hokksund, som ble åpnet i natt. Foto: Lasse Berge, Statens vegvesen
Fra E134 Drammen - Hokksund, som ble åpnet i natt. Foto: Lasse Berge, Statens vegvesen

Statens vegvesen har sammen med entreprenør jobbet hardt for å pumpe vekk store vannmengder, og klokken 02.00 i natt kunne vegen åpnes. I tillegg har Drammen kommune pumpet på sine veger i nærområdet, og Viken fylkeskommune på sine.

– Stor innsats fra mange har gjort at vi gjennom helgen har kunne åpne nye vegstrekninger, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

Men understreker igjen at det kan ta tid å «friskmelde» alle vegene. Det er fare for utglidninger når vannet trekker seg tilbake.

Derfor har Vegvesenet fortsatt folk ute for å vurdere skadeomfanget. Det pågår fortsatt omfattende reparasjonsarbeid også i dag for å få stand vegnettet, og vi er ennå ikke ferdige med dette.

At vannet er borte, betyr ikke nødvendigvis at vegen er ok. Det kan være betydelige underliggende og usynlige skader.

– Trafikantene kan være trygge på at når vi åpner vegene, så er de trygge, sier han.

– Tungtrafikken bør kjøre Østerdalen

Men selv om alle de store riks- og europavegene er åpne, er det fortsatt en del omkjøringer via mindre veger, som ikke egner seg for tungtrafikk. For E6 Innlandet gjelder dette strekningene Harpefoss-Frya og Fåvang sentrum.

– Vi oppfordrer tungtransporten til å velge rv. 3 Østerdalen både nord- og sørover. Der er fremkommeligheten best, sier Cato Løkken.

Alle omkjøringer er skiltet tydelig.

Flomtoppen nådd de fleste steder

De fleste steder har flommen kulminert.

Et unntak er Tyrifjorden stiger med 10 centimeter. Elles er flomtoppen nådd de fleste steder

Vis hensyn til hverandre

Noen steder er omkjøringer gjennom tettbygde strøk, der fremkommeligheten kan være begrenset.

– Vis hensyn til beboerne, myke trafikanter og de som arbeider med vegen, avslutter Cato Løkken

Søk informasjon før du kjører

Situasjonen kan fortsatt endre seg. Søk oppdatert informasjon hvis du skal kjøre i de berørte områdene. 

Søk informasjon før du kjører

Situasjonen kan fortsatt endre seg. Søk oppdatert informasjon hvis du skal kjøre i de berørte områdene.

Kilder til informasjon om situasjonen på vegene:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken