Arbeidet etter Hans sine herjinger på E6 ved Augla i Sør-Fron i Gudbrandsdalen har gått raskere enn forventet.


 Det gjøres oppmerksom på at det blir nedsatt hastighet.

Bilde fra oppryddingsarbeidene på strekningen.
Det har vært jobbet intenst for for å få veien klar. Foto: Statens vegvesen.


 
Det er lagt ned en utrolig innsats av entreprenør som gjør at vi nå kan åpne opp i dag. Det er viktig ikke minst knyttet til skolestart mandag, så vi unngår trafikk på omkjøringsveiene, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen. 
 
Arbeidet er ikke helt i mål, så det blir kveldsstenging mandag 21. og tirsdag 22. august fra klokken 18:00 til 06:00 slik at det kan jobbes med det siste som gjenstår. Omkjøring vil bli skiltet. 

– Vi tar forbehold om at det kan være nødvendig med mer kvelds- og nattestengning om det skulle bli nødvendig, presiserer Stensrud. 
 

Selv om riks- og europaveiene er åpne mellom Oslo og Trondheim, er det fortsatt noe omkjøring. 

– Vi oppfordrer tungtransportørene til å velge riksvei 3 gjennom Østerdalen, både nordover og sørover. Der er fremkommeligheten best, understreker Stensrud. 

Trafikkinformasjon: 

  • www.vegvesen.no/trafikk 
  • Appen «Vegvesen trafikk»  
  • Vegtrafikksentralen øst X/Twitter: @VTSost 
  • Publikumstelefon 175 
Aktuelt for fylke(r): Innlandet