Statens vegvesen er igjen på plass under Arendalsuka, og har mye på plakaten for årets arrangement. Uka er 14-18 august. Se oversikten.

Vi vil ha egne arrangementer og aktivitetet på standen vår på «Hotellkaia», mellom NAV-bygget og Clarion Tyholmen og arrangementer i samferdselsteltet.

Arrangementene i Samferdselsteltet streames her

Du finner Statens vegvesens stand på Hotellkaia, mellom Clarion Tyholmen hotell og NAV. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I tillegg til våre egne arrangementer, deltar vegdirektøren og andre fagfolk fra Vegvesenet på flere arrangementer i samarbeid med andre aktører.
Flere av disse arrangementene kommer til å bli streamet på nett.

Her er oversikt over hvor du finner Vegvesenets arrangementer i Arendal:

Mandag 14. august


Kl. 11: Åpning av Statens vegvesens stand

 • På Vegvesenets stand på «Hotellkaia».

Tirsdag 15. august


Kl. 09.30–10.30: Skal sjefen din bry deg om kjøringen din? 

Kl. 11.30–12: LIVE PODKAST: Den farlige svingen, hvordan skal du kjøre MC?

Kl. 12–13: MC-timen

Kl. 13–13.30: Kle deg trygt og ta eget ansvar på MC. Guide til MC-klær!

Kl. 19:45 – 21:15: Popcorn og trafikksikkerhet 

Onsdag 16. august


Kl. 11-12: Møt vegdirektøren!

 • På Vegvesenets stand på «Hotellkaia»

Kl. 13.00-13.30: LIVE PODKAST: 30 år med nasjonale turistveier. Har det funket?

 • På Vegvesenets stand på «Hotellkaia»

Kl. 15.30-16.25: Effektivt, miljøvennlig og trygt – eller bare motorveigalskap?

 • I samferdselsteltet

Hele onsdag på stand: Prøv maskinlæring live! 

Torsdag 17. august


Kl. 10:30 – 11:00: LIVE PODKAST: Nå har du trafikkstasjonen i lomma! 

Aktiviteter alle dager på standen vår:

 • Veg og trafikk-quiz: Vinn fine premier
 • Verdens største vaffeljern m/ smaksprøver 
 • Utstilling: Nasjonale turistveier 30 år
 • Kollisjonstilhengeren: Hva kan vi lære av et bilvrak? 
 • Opplev vegtrafikksentralen i Virtual Reality (VR)
 • Medarbeidere fra Statens vegvesen er tilgjengelige for spørsmål fra publikum.

Oversikt eksterne arrangementer der Statens vegvesen er medarrangør eller deltar med egne ansatte: 

I tillegg til helt egne arrangementer stiller Statens vegvesen som samarbeidspartner i flere andre arrangementer, og med en rekke fagfolk på andre aktørers arrangementer. Her er en oversikt over disse:

Mandag 14. august

14:00 - 15:00 Lastebilen - Veien tl bærekraftsmålene eller klimasinke?  

Kl. 15–16: Bærekraftig mobiltet – mulig uten offentlig/privat samarbeid?

Kl. 15.30-16.30 - Hvor fort kan vi elektrifisere tungtransporten i Norge? 

Kl. 20.30-21.30 - Jammetest – White hat hacking for økt samfunnssikkerhet 

Tirsdag 15. august

Kl. 08.00-09:00: Solkraft + Samferdsel = Sant

Kl. 09.30-10.30: Grønne byer trenger elektrisk tungtransport

Kl. 11.00-12.00: Stjeler skjermen oppmerksomheten?

Kl. 12.30-13.30: #Polypod intervju

 • Ingrid Dahl Hovland blir intervjuet i Live podkast med #PolyPod med tema bærekraft og teknologi.
 • Les mer om podkasten her: #PolyPod - Polyteknisk Forening

Kl. 14.00-14.45: KVU for Nord-Norge legges frem i høst: Hvilke muligheter gir den for utvikling av samferdsel i nord?

Kl. 14.00-15.00: Slik knekker Norge koden for nullutslipp i transport

Kl. 15.30-16.30: Automatisert transport kjenner ingen landegrenser

Onsdag 16. august

Kl. 08.00-09.00: Regulatorisk sandkasse i transportsektoren: lek eller realitet?

Kl. 10.00-11.00: The Future of Data – Bokslipp og erfaringer fra Nordiske selskaper

Kl. 10.30-11.15: Slik kan vi redusere etterslepet på vedlikehold av vei

11.00-12.00: Slik samarbeider nettbransjen for å bli mer proaktiv

Kl. 12.00-13.00: Hult, kult eller troverdig? Næringslivets vei til grønn lønnsomhet

1230-1330 - Hvordan bygger vi kostnadseffektive og trygge veier som tar vare på naturmangfoldet?»

Kl.12.30-13.25: Hva må til for å få fullautomatisert godstransporten?

Kl. 14.00-15.00: E134 som nasjonal transportkorridor

Kl.18.00 – 20.00: Medlemsmøte hos Mercedes.

 • Ingrid Dahl Hovland og Bodil Rønning Dreyer stiller i dette arrangementet arrangert av NLF på Stoa.
 • (Foreløpig ikke lagt i Arendalsuka-programmet)

Torsdag 17. august:

Kl. 08.00-09.00: Vil bærekraftige passasjerdroner og elektrifiserte fly revolusjonere transportbehovet i Norge?

Kl 0900: EU investerer for omstilling. Hva gjør vi i Norge, egentlig?

Kl. 09.30-10.30: Mobilitet 2040 - Øke verdiskapning, løse mobilitetsbehov og kutte infrastruktur-investeringer

Kl. 09.30-10.30: Byvekstavtaler - hvordan få nullvekst i byene?

Kl. 15.00-16.00: Lad mens du kjører! Hvordan ser fremtidens ladesystem ut?

Kl.15.30-16.30: Rasfaren øker og pengene minker! Men det finnes håp!

Kl. 16.30-17.15: : Finne veia – fremtidens Nord-Norge

Kl.18.00-19.00: Motorsykkelpolitisk debatt

 • Ingrid deltar for å snakke om det viktige arbeidet med å nå nullvisjonen. Arrangement i regi av MCF, Motorsykkelimportørenes Forening og NMCU, Norges Motorcykkel Union.
 • Les mer: Motorsykkelpolitisk debatt - Arendalsuka

Fredag 18. august:

Kl. 10.00-11.00: Samspill i trafikken - nullvisjonen i førersetet

 • Guro Raanes stiller i denne workshopen med fokus på trafikksikkerhet blant unge, som Statens vegvesen og Opplysningsrådet for veitrafikken arrangerer.
 • Les mer: Samspill i trafikken