I dag ble prisen for årets trafikksikkerhetskommune delt ut til Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

Kommunen får prisen for å prioritere trafikksikkerhet høyt, være et godt forbilde, for sitt engasjement og kreativitet, og med et særlig fokus på barn og unge.

Samferdselsminister Jon- Ivar Nygård overrekker prisen for beste trafikksikkerhetskommune til ordfører Helene Berg Nilsen i Tjeldsund kommune. Foto: Kristin Bentdal Larsen / Samferdselsdepartementet

– Formålet med prisen er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som overrakte prisen til ordfører Helene Berg Nilsen.

- Kommunene er viktige trafikksikkerhetsaktører, og ved å berømme kommuner som utmerker seg positivt i dette arbeidet, ønsker vi å inspirere andre kommuner til en økt innsats. Vi er helt avhengige av lokalt engasjement for å bedre trafikksikkerheten i hele landet, sa Nygård.

Prisen for «Årets trafikksikkerhetskommune» deles ut for 12. året på rad, og er på én million kroner. 

Statens vegvesen mottok 10 forslag til kandidater 

Statens vegvesen administrerer søknadsprosessen, og fylkeskommunene foreslår kandidater til prisen. Statens vegvesen mottok totalt ti forslag til kandidater.

Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet, Vegtilsynet, Statens havarikommisjon, fylkeskommunene og Trygg Trafikk.

Kriteriene som juryen har vektlagt er følgende: 

  • Kommunen skal vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og gode planer for videre arbeid.
  • Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skoleveiene inngår. Planen må oppdateres jevnlig og være forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og befolkningsgrupper.
  • Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.
  • Tiltakene skal være evaluert og vise positiv effekt for trafikksikkerheten.

 

Tidligere vinnere

2012 – Nøtterøy kommune

2013 – Austrheim og Lindås delte prisen

2014 – Bodø kommune

2015 – Alta kommune

2016 – Ski kommune

2017 – Kvinesdal kommune

2018 – Fredrikstad kommune

2019 – Nord-Aurdal kommune

2020 – Rollag kommune

2021 – Bømlo kommune

2022 – Sandnes kommune