Klokken 22:00 kommende mandag starter asfalteringsarbeider på E6 fra Ronglan til Fiborg (Hotran bru) i Levanger kommune i Trøndelag.

Til sammen er dette en strekning på 5,4 kilometer.

Bilde av asfalteringsmasking i skumring.
Illustrasjonsbilde: Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen.

Dette skal gjøres

Det er behov for 10 til 12 skift mellom klokken 22:00 og 06:00 for å komme i mål med arbeidene. Ugunstig vær eller at det dukker opp noe uforutsett kan gjøre at det trengs lengre tid.  
 
Det jobbes sen kveld og natt når trafikken er på sitt laveste, slik at det blir minst mulig ulempe for trafikantene.

Slik blir trafikkavviklingen 

Når det arbeides vil en kjøreretning av gangen stenges og da vil det være omkjøring via gamle E6, altså at trafikken ledes via Skogn sentrum. For noen av skiftene i nordgående retning må vi skilte fra Nye Veier sin rundkjøring ved Åsen, resten av skiftene skiltes ned krysset på Ronglan.  

I det feltet der det ikke pågår arbeid vil trafikken gå uhindret. Når det ikke arbeides mellom klokken 06:00 og 22:00 vil trafikken gå som vanlig i begge kjøreretninger. 

Reklamasjonsjobben for Hotran bru må ferdigstilles før arbeidene kan starte 

 Denne jobben kan ikke startes før reklamasjonsjobben for Hotran bru er ferdig. Strekningen er smal tofeltsvei med midtdeler, og mens det asfalteres må brua være åpen for anleggstrafikk for å få lastebiler inn og ut av anleggsområdet. 
 
Les mer om arbeidene som pågår nå: 

Ta hensyn til de som arbeider og planlegg reiser 

Vi oppfordrer til at alle trafikanter er oppmerksom på arbeidene som skal gjøres nå, følger skilting, omkjøring og dirigering, og ikke minst avpasser farten og tar hensyn til de som både dirigerer og arbeider. Det kan være lurt å planlegge ekstra tid. Statens vegvesen beklager ulempene, men dette er viktige og nødvendige arbeider som må gjøres. 

Sikkerheten for trafikantene og arbeiderne er det aller viktigste. 

Følg med på trafikkinformasjonen 

Statens vegvesen oppfordrer til å følge med på vegvesen.no eller Vegvesenets trafikk-app for oppdatert trafikkinformasjon for arbeidene som skal gjøres: 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag