En ny rapport fra Vegtilsynet om bruinspeksjoner viser at Statens vegvesen gjør store fremskritt for inspeksjonsregimet av bruer.

Men i lys av funnene i rapporten og Tretten bru-kollapsen vil vegdirektøren nå gjennomføre en ekstern og helhetlig gjennomgang av etatens bruforvaltning.

- Tilsynsrapporten viser at vi har god kontroll på inspeksjon av bruer på riks- og europaveg. Nå ønsker jeg å vite er om vi bruker denne kunnskapen riktig, og hvordan den inngår i en helhetlig bruforvaltning. Vi skal være trygge på at vi har et system som fanger opp den typen avvik som ikke ble fanget opp i gjennomgangen etter Perkolo-kollapsen i 2016, og hvor anbefalingen blant annet var å forsterke Tretten bru. Derfor skal gjennomgangen også se på hvordan den interne fagrapporten fra 2016 om fagverkbruer i tre ble fulgt opp internt i Vegvesenet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegtilsynet la torsdag frem en tilsynsrapport hvor de har undersøkt 5.422 bruer over hele landet. Rapporten viser at inspeksjonsplaner for hovedinspeksjoner ble utført i samsvar med krav for 92,8 prosent av bruene, og at det ble gjennomført hovedinspeksjon av 94,3 prosent av bruene. Tilsynet som er gjennomført viser at inspeksjonsplaner for enkeltinspeksjoner i all hovedsak blir gjort i samsvar med krav (98,8 prosent), og at det blir gjennomført enkelinspeksjon av de aller fleste bruene (98,3 prosent).

- Vegtilsynets rapport er et viktig bidrag til å styrke vår bruforvaltning og tilhørende systemer. Vi må løfte blikket og se på dette i en helhetlig sammenheng: hvordan kan vi bli enda bedre i å ta vare på det vi har, sier vegdirektøren.

Arbeidet starter opp i løpet av kort tid - og vil pågå parallelt med Havarikommisjonens arbeid med del to av sin rapport, som også vi gjelde organisering og prosesser i Vegvesenet. Arbeidet er planlagt avsluttet i medio november.

- Vi må løfte blikket og se på dette i en helhetlig sammenheng: hvordan kan vi bli enda bedre i å ta vare på det vi har, sier vegdirektøren om den kommende gjennomgangen av bruforvaltningen. (Foto: Knut Opeide)