Ekstremværet fører til omkjøring og forsinkelser for gods- og persontransport på vei. Vegdirektoratet gir enkelte unntak fra reglene om kjøre- og hviletid.

Unntakene skal redusere forsinkelsene og gjelder fra dags dato (9. august) til 20. august.

Unntakene innebærer dette:

  • Den daglige kjøretid skal ikke overstige 10 timer (opprinnelig 9 timer).
  • Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 60 timer (opprinnelig 56 timer).
  • Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker skal ikke overstige 100 timer (opprinnelig 90 timer).
  • Sammenhengende kjøretid på inntil 5 timer før gjennomføring av godkjent pause (opprinnelig 4,5 timer)
  • En fører kan ha et ubegrenset antall reduserte døgnhviler mellom to ukehviler (opprinnelig begrenset til tre). 

Disse unntakene vil gjelde fra dags dato og til og med 20. august 2023.

De som benytter seg av unntakene bør oppfordres til ha med en kopi av den midlertidige forskriften som er vedlagt her.