Bildet viser arbeidet med å sikre E6 forbi Tretten tidligere i dag, søndag. Nå i ettermiddag ble vegen åpnet.

I tillegg kommer vi i løpet av ettermiddagen/tidlig kveld til å åpne E16 i Buskerud, ved Sperillen, med redusert framkommelighet. Det vil bli manuell trafikkdirigering forbi flompunktet.

E134 Drammen - Hokksund er fortsatt stengt.

Her sikres E6 forbi Tretten tidligere i dag, etter ekstremvær Hans. Nå er vegen åpnet. Foto: Asbjørn Stensrud, Statens vegvesen
Her sikres E6 forbi Tretten tidligere i dag, etter ekstremvær Hans. Nå er vegen åpnet. Foto: Asbjørn Stensrud, Statens vegvesen

– Stor innsats fra mange gjør at vi stadig åpner nye vegstrekninger, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

Men understreker igjen at det kan ta tid å «friskmelde» alle vegene. Det er fare for utglidninger når vannet trekker seg tilbake.

Derfor har Vegvesenet fortsatt folk ute for å vurdere skadeomfanget. Det pågår reparasjonsarbeid også i dag for å få stand vegnettet, og vi er ennå ikke ferdige med dette.

At vannet er borte, betyr ikke nødvendigvis at vegen er ok. Det kan være betydelige underliggende og usynlige skader.

– Trafikantene kan være trygge på at når vi åpner vegene, så er de trygge, sier han.

–Tungtrafikken bør kjøre Østerdalen

At E6 er åpen betyr ikke at alle bør kjøre her. Det er fortsatt omkjøringer via mindre veger, som ikke egner seg for tungtrafikk. For E6 Innlandet gjelder dette strekningene Harpefoss-Frya og Fåvang sentrum.

– Vi oppfordrer tungtransporten til å velge rv. 3 Østerdalen både nord- og sørover. Der er fremkommeligheten best, sier Cato Løkken.

Vis hensyn til hverandre

Noen steder er omkjøringer gjennom tettbygde strøk, der fremkommeligheten kan være begrenset.

– Vis hensyn til beboerne, myke trafikanter og de som arbeider med vegen, avslutter Cato Løkken

Søk informasjon før du kjører

Situasjonen kan fortsatt endre seg. Søk oppdatert informasjon hvis du skal kjøre i de berørte områdene.

Kilder til informasjon om situasjonen på vegene:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken