I går kveld åpnet siste del av E6 mot Trondheim, og med det er hele E6 åpen igjen, med omkjøring enkelte steder.

I morgentimene kunne man også åpne siste stengte del av rv.4 på Gjøvik.

Det arbeides med E6 på Tretten søndag formiddag. Foto: Asbjørn Stensrud, Statens vegvesen

- Stor innsats fra mange gjør at vi stadig åpner nye veistrekninger, sier Cato Løkken. Men understreker igjen at det kan ta tid å «friskmelde» alle veiene. Det er fare for utglidninger når vannet trekker seg tilbake. Derfor har Vegvesenet folk ute for å vurdere skadeomfanget. Det pågår reparasjonsarbeid også i dag for å få stand vegnettet. Trafikantene kan være trygge på at vi kun åpner veiene når de er sikre, sier han.

Tungtrafikken bør kjøre Østerdalen

At E6 er åpen betyr ikke at alle bør kjøre her. Det er fortsatt omkjøringer via mindre veier, som ikke egner seg for tungtrafikk. Dette gjelder strekningene Harpefoss- Frya, Fåvang sentrum og Tretten sentrum.

- Vi oppfordrer tungtransporten til å velge rv. 3 Østerdalen når de skal nordover. Der er fremkommeligheten best, sier Cato Løkken.

E134 Drammen - Hokksund er nå helt stengt på grunn av at vannstanden er steget ytterligere. Omkjøring er fortsatt via rv. 350 og fv. 283, på motsatt side av Drammenselva.

Status på stengte Europa- og riksveier søndag morgen:

  • E16 ved Sperillen
  • E134 Drammen – Hokksund

Vis hensyn til hverandre

Noen steder er omkjøringer gjennom tettbygde strøk, der fremkommeligheten kan være begrenset.

  • Vis hensyn til beboerne, myke trafikanter og de som arbeider med veien, avslutter Cato Løkken

Søk informasjon før du kjører

Situasjonen kan fortsatt endre seg. Søk oppdatert informasjon hvis du skal kjøre i de berørte områdene.

Kilder til informasjon om situasjonen på vegene: