Det starter nå arbeid for å etablere en midlertidig omkjøring for E16 som kan brukes om europavegen må stenges i påvente av sikringsarbeider.

E16 nord for Follum i Hønefoss ligger nært Ådalselva på et parti der terrenget inn mot E16 er utsatt for utrasing. Fortsetter utrasingen vil E16 bli stengt forbi rasområdet.

Lede trafikk over på Follumsvegen

– Vi starter nå et arbeid med å etablere en interimsveg for E16 som kan brukes hvis europavegen må stenges i påvente av sikring av strekningen forbi skredområdet. Interimsvegen gjør at trafikken vil bli ledet over på Follumvegen som brukes som delstrekning fram til krysset på E16 nord for rasområdet, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord

Arbeidet med interimsvegen starter umiddelbart og vil pågå ut denne uka, og muligens til begynnelsen av neste uke.

Slik holder du deg oppdatert

Du finner oppdatert trafikkinformasjon fra vegtrafikksentralene på www.175.no eller i appen Vegvesen Trafikk.

Kart som markerer området på E16
Kart: Google Maps.