Følg med på vær- og vegmeldinger og vurder om du er nødt til å kjøre i dag og tirsdag råder Statens vegvesen i forbindelse med ekstremværet i Sør-Norge.

 

Meteorologisk institutt og NVE har sendt ut rødt farevarsel for store deler av Sør-Norge, og det er fare for at flom og skred kan ramme vegnettet. Det er ventet store nedbørsmengder og kraftige lokale byger, også i områder hvor det er uvanlig med store nedbørsmengder.

Flom, skred og skredfare

Både flom, jordskred og trefall over vegbanen kan føre til at veger stenger.

I tillegg er både Statens vegvesen og fylkeskommunene forberedt på å måtte stenge veger på grunn av fare for flom og skred. Noen slike stengninger kan bli langvarige.

Det er fare for vannplaning som følge av store nedbørsmengder.
Det er fare for vannplaning som følge av store nedbørsmengder.

Fare for vannplaning

– Det vil være overvann mange steder. De som må ut og kjøre, må være ekstra oppmerksomme på faren for vannplaning, særlig på motorveger med høy hastighet og stor trafikk, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Det er foreløpig for tidlig å si hvor nedbøren vil skape størst problemer.

Søk informasjon

– Vi oppfordrer alle til å følge med på værmeldinger og vegmeldinger, og vurdere behovet for å kjøre. Folk må også være forberedt på at ikke alle reiser de neste dagene vil gå etter planen, sier Asbjørn Stensrud.

Du finner oppdatert trafikkinformasjon fra vegtrafikksentralene på 175.no