Statens vegvesen har lyst ut kontrakt for vegvedlikehold av riksveger i 2023 og 2024 i Trøndelag, og nå har tilbudsfristen gått ut.

Tre lokale entreprenører fra Trøndelag har levert tilbud, i tillegg til to nasjonale selskap.

Bilde av bil bakfra på våt veg som passerer et fartsskilt.
Illustrasjonsbilde. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen.

Dette er tilbyderne

Det har kommet inn følgende tilbud (totalsum eksklusiv moms):

Tilbyder

Totalsum eks. moms

Brødrene Bjerkli AS

37 747 684

Veidekke Industri AS

43 308 045

Peab Anlegg AS

64 051 311,86

Farbu & Gausen AS

96 452 100

Austad Maskinstasjon AS

109 406 600

– Nå skal Statens vegvesen kvalitetssikre all dokumentasjon og kontrollregne tilbudene før det blir besluttet hvem som får kontrakten, sier byggeleder Erling Halvorsen.

Slik fungerer kontrakten

Kontrakten omfatter vedlikeholdsoppgaver på riksveger og riks gang- og sykkelveger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Trøndelag fylke. Kontrakten gjelder ikke løpende driftsoppgaver, som er regulert i egne driftskontrakter.

Eksempel på vedlikeholdsoppgaver: 
- utskifting av stikkrenner
- utskifting av kummer
- kantforsterkning
- masseutskifting/forsterkning av vegbanen
- utskifting av gamle skiltplater/skiltoppsett og portaler

I tillegg kan andre vedlikeholdsoppgaver også forekomme.
 
– De enkelte oppdragene gjøres etter bestilling fra Statens vegvesen som byggherre. Arbeidet gjøres opp i henhold til mengder og enhetspriser for definerte prosesser og som regningsarbeid i henhold til timepriser for mannskap og maskiner, forteller Halvorsen.

Samfunnsøkonomisk og bærekraftig

Vedlikehold er viktig for å ivareta den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv. 

Ingenting er mer bærekraftig og samfunnsøkonomisk enn å ta godt vare på det som allerede er bygget.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag