Onsdag 30. august åpnes den nyrestaurerte Kongevegen over Dovrefjell.

Kongevegen er merket med den blå kongekrona. Her ved Hardbakken, med Snøhetta i bakgrunnen. Foto: Marit Johansson, Statens vegvesen

I flere år har flere samarbeidspartnere på begge sider av fjellet gjennomført et større bevarings-, restaurerings- og informasjonsprosjekt for den historiske vegen.  

Hovedmålet for prosjektet har vært å bevare et viktig nasjonalt kulturminne.

– I tillegg skal den restaurerte Kongevegen bidra til lokal reiselivssatsing og næringsutvikling, og være et godt folkehelsetiltak med en grønn profilDovrebanen følger Kongevegen, og man kan enkelt ta seg til flere av togstasjonene på strekningen, sier prosjektleder Ann Kristin Engh i Statens vegvesen.

– Samtidig er vegen en kanalisering av ferdselen i randsonene til et sårbart naturområde og dyreliv på Dovrefjell.  

Tett samarbeid  

Prosjektet er gjennomført av Statens vegvesen i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, Dovre kommune, Oppdal kommune, Dovrefjell nasjonalparkstyre, Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, Gudbrandsdalsmusea og Pilegrimssenter Dovrefjell.

– Vi har ryddet vegetasjon, restaurert stikkrenner og tørrmurer på gamlemåten, og satt opp historiske bruer. Det er satt opp informasjonsskilt langs hele strekningen, og vegen er merket med den blå kongekrona etter tillatelse fra Kongehuset, forteller Engh.

Program for åpningen

  • 10.00: Åpning ved Jøroskloppa i Oppdal (der Kongevegen kommer ned til E6)
  • 10.30: Åpningsvandring over Hjerkinnhø (8 km med innslag underveis)
  • 14.00: Enkel servering v/ Eysteinkyrkja
  • 15.00: Konsert i Eysteinkyrkja med Åsmund Nordstoga. Fri inngang.

Det blir taler av representanter fra Innlandet fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen. Etter konserten er det gratis buss tilbake til Jøroskloppa.

Historisk veg fra 1600-tallet

Dovrefjell har en lang samferdselshistorie som strekker seg fra jernalderens rideveger og middelalderens pilegrimsled, til dagens europaveg og jernbane.

– Kongevegen på Dovrefjell ble på bygget på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, og var den første kjørevegen over et fjellområde i Norge. Kong Fredrik den 4. var den første som kjørte over fjellet med hest og vogn, forteller Engh. 

Les mer om prosjektet her. 

Les mer om Kongvegens historie her.