Fra 21.august 2023 er det krav om at nyregistrerte kjøretøy har installert den nye fartsskriveren (G2V2).

Statens vegvesen forstår at det er utfordrende for bransjen å holde fristen, og vil derfor ikke sanksjonere på brudd på kravet om ny fartsskriver frem til 30.september 2023 for nasjonal transport i Norge. Dette er i tråd med diskusjoner EU har hatt med medlemslandene.

- Vi er i dialog med Samferdselsdepartementet om denne saken, og følger tett de diskusjoner og eventuelle beslutninger som tas i EU. Vi vil gjøre en løpende vurdering frem mot 30.september 2023 av hvordan situasjonen skal håndteres dersom det fortsatt er vanskelig å få tak i nye fartsskrivere, sier seksjonsleder Roy Holm i Statens vegvesen.