Hagantunnelen får ny belysning, nye kabelbruer og -bolter og nytt styresystem. Tunnelen er nattestengt 4. september – 18. november mens arbeidet pågår.

Bil utenfor tunnelåpning kveldstid med en stengt vegbom i forgrunnen. Skilt i bakgrunnen med påskrift: Hagantunnelen. Lengde 2,6 kilometer.
Elektroarbeidene i Hagantunnelen gjøres om natta når trafikken er lav. Da vil ikke så mange bli berørt av at tunnelen er stengt. Foto: Lars Magnar Allergodt / Statens vegvesen

Tunnelen åpen på dagtid, men med redusert framkommelighet.

– Belysningen i Hagantunnelen på riksveg 4 er av eldre dato. Nå skifter vi den ut med moderne LED-belysning som gir bedre lys, lavere strømkostnader og mindre behov for vedlikehold, sier prosjektleder for elektro i Statens vegvesen Øst, Lars Magnar Allergodt.

Når tunnelen blir lysere, blir den mer behagelig å kjøre i og trafikksikkerheten blir bedre.

Nytt utstyr i rustfritt stål

I både kabelbruer, kabelbrubolter og lysarmaturer ble det i hovedsak brukt vanlig stål da tunnelen ble bygd i 2003.

– Det fuktige miljøet i vegtunneler påvirker stålet, og med tidens tann blir det svekket av korrosjon. Det nye elektroutstyret vi installerer nå, er i rustfritt stål for å sikre lang levetid, forklarer Allergodt.

Skifter ut styresystemet

Statens vegvesen skifter også ut styresystemet for Hagantunnelen, det vil si systemet som operatørene på Vegtrafikksentralen (VTS) benytter for å styre vifter, skilt, bommer og varsellys.

Tidlig i november blir tunnelen helstengt ei helg når VTS skal gjennomføre en full funksjonstest av det nye styresystemet.

Kan bli støyende nattarbeid

Mesta AS utfører utbedringsarbeidet i Hagantunnelen på oppdrag for Statens vegvesen. De jobber kveld og natt når trafikken er lav så færrest mulig trafikanter blir berørt. Se tider under.

De som bor over og rett utenfor tunnelen kan merke nattarbeidet.

– Når Mesta borer hull i berget til boltene som skal holde kabelbruene, kan det forplante seg støy opp i boligene som ligger over tunnelen. Det er ikke sikkert det blir plagsomt, men vi vil likevel gjøre beboerne oppmerksomme på at det kan skje, så de er forberedt i tilfelle, sier Lars Magnar Allergodt.

Boring til kabelbruboltene kommer til å pågå i deler av utbedringsperioden. Statens vegvesen vil sende SMS med tidspunkter for boring til de beboerne som kan bli utsatt for støy. De vil også få oppgitt en kontaktperson de kan ringe ved plager.

Stengt om natta – åpen om dagen

Utbedringen av Hagantunnelen starter mandag 4. september og skal være ferdig lørdag 18. november. I denne perioden er tunnelen stengt hver kveld og natt slik:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

19.00-06.00

19.00-06.00

19.00-06.00

19.00-06.00

21.00-08.00

21.00-08.00

21.00-05.30

 Når tunnelen er stengt, er det skiltet omkjøring via fylkesveg 1536 Hadelandsvegen.

På dagtid er tunnelen åpen for trafikk, men med redusert hastighet og begrenset belysning.

Tungtransporten bør kjøre E6

Statens vegvesen oppfordrer tungbiltransportører som bruker riksveg 4 som gjennomkjøringsveg, til heller å kjøre E6 både om dagen og natta i perioden utbedringsarbeidet pågår. Det vil være enklere og mer effektivt for dem.

Aktuelt for fylke(r): Viken, Innlandet