Skred og skredfare på E6 ved Abildsø i Oslo fører til kraftig redusert framkommelighet de neste dagene. - La bilen stå hvis du ikke absolutt må kjøre.

Skredet gikk helt ut til midtdeleren på E6. (Foto: Elisabeth Gundersen, Statens vegvesen)
Skredet gikk helt ut til midtdeleren på E6. (Foto: Elisabeth Gundersen, Statens vegvesen)

Det var natt til søndag at det gikk et jordskred over E6 ved Abildsø i Oslo. Skredet ble utløst av det kraftige styrtregnet som traff hovedstaden, og det vil skape store utfordringer i trafikken inn mot Oslo fra sør, forteller Statens vegvesens byggeleder Kim Eirik Kongshaug.

Ny vurdering på tirsdag

Skredet gått helt ut til midtdeleren mellom sørgående og nordgående kjørefelt, og tok med seg en del trær og annen vegetasjon i det bratte terrenget.
- Geotekniker har vurdert skredområdet og konkluderer med at det er svært ustabile jordmasser på stedet. Nå må vi først rydde opp i skredet, og så må bakken få tørke opp. Det vil bli gjort en ny vurdering av situasjonen tirsdag morgen.
- Det vil bli etablert toveis trafikk i nordgående retning, sier Kongshaug. Dette vil gi kraftig redusert framkommelighet og lange køer på E6 fra sør inn mot Oslo både mandag og tirsdag.
- Vi anmoder de som ikke må kjøre bil om å la være. Ta hjemmekontor om du kan.

Hold deg oppdatert om situasjonen

Gjennom helgen har det kommet svært mye regn i østlandsområdet. Flere steder fører oversvømmelser og mindre jordskred til redusert fremkommelighet og stengte veier. Alle trafikanter bør holde seg oppdatert om situasjonen på vegene før de skal ut og kjøre. Oppdatert trafikkmeldinger finnes på vegvesen.no/trafikk eller i appen Vegvesen Trafikk.