Statens vegvesen gjennomfører i løpet av de neste ukene en spørreundersøkelse om trafikksikkerhet.

De som er trukket ut til å svare på undersøkelsen får en slik e-post fra Statens vegvesen.
De som er trukket ut til å svare på undersøkelsen får en slik e-post fra Statens vegvesen.

Det er Kantar Public og Norsk Gallup Institutt som gjennomfører undersøkelsen «Trafikksikkerhetstilstanden - befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger til trafikksikkerhet», som er blant de lengst repeterte befolkningsrepresentative tverrsnittsundersøkelsene innen trafikksikkerhet i Norge.

Viktig grunnlag for tiltak

Med denne runden vil undersøkelsen være gjennomført åtte ganger i perioden 1998-2022. Dette gjør den svært verdifull for innsikt og forståelse av hvordan kunnskapsnivå, holdninger og atferd i trafikken har utviklet seg over tid.

– Undersøkelsen er et svært viktig grunnlag både for vår vurdering, utvikling og implementering av målrettede tiltak for å bedre trafikksikkerheten, sier seniorrådgiver for trafikksikkerhet ved divisjon Trafikk og Samfunn i Statens vegvesen, Rita Aarvold.

Er det trygt å delta på undersøkelsen?

Alle opplysninger som samles inn gjennom undersøkelsen vil bli behandlet konfidensielt. Rapportering og ferdige data vil verken direkte eller indirekte kunne koples til enkeltpersoner.

De som er trukket ut til å bli med i undersøkelsen vil motta en invitasjon på epost. For å være trygg på at du har mottatt en reell undersøkelse og ikke et svindelforsøk kan du sjekke:

Avsender er Statens vegvesen, og invitasjonen til å delta sendes ut fra epostadressen undersokelse@norskgallup.no.