Fra 20. august til og med 1. september gjennomfører Statens vegvesen sikringsarbeider av fjellskjæring langs E18 mellom Padderudvannet-Drengsrud i Asker.

Arbeidene er et trafikksikkerhetstiltak for å forhindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner.

Stenger ett kjørefelt på natta

– Mens arbeidet pågår vil det i nordgående kjøreretning, snevres inn til ett kjørefelt om natten. Dette er av sikkerhet til trafikantene for å forsikre oss mot at det skjer ulykker med vi rydder vegetasjon og sikrer fjellet, forteller Mohamed Al-Amin Mazumder, byggeleder i Statens vegvesen.

Arbeidet vil foregår kveld og natt fra kl. 21.00 og frem til kl. 06.00.

– Arbeidet utføres på natten når det er minst trafikk, forklarer Mazumder.

Han oppfordrer trafikantene til å ta hensyn til medtrafikanter og de som jobber langs vegen, samt være oppmerksom på skiltingen forbi arbeidsstedet.

Prosjekt Fjellsikring Oslo og Viken 2023

Arbeidet som nå starter opp langs E18 mellom Padderudvannet og Drengsrud i Asker, er en del av Prosjekt «Sikring av fjellskjæringer i Oslo og Viken 2023». Prosjektet omfatter sikring av fjellskjæringer og fjellskråninger langs riks- og europaveier i Oslo og sørlige Viken.

– Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak som skal forhindre ras, utglidning av blokker og nedfall av steiner som kan utgjøre en fare for trafikken, sier Mohamed Al-Amin Mazumder.

Til sammen er det 24 forskjellige geografiske steder som skal rassikres i løpet av 2023. Hvert av disse stedene har sine respektive geologiske forhold, bergsikringsbehov, trafikkmønster, fartsgrense og trafikkmengde.

Bilde av en fjellskjæring ved siden av E18. Førstkommende søndag startet sikring av fjellskjæringer langs E18 i Asker. Arbeidet blir utført for å hindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner langs europavegen.
Førstkommende søndag startet sikring av fjellskjæringer langs E18 i Asker. Arbeidet blir utført for å hindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner langs europavegen. Foto: Mohamed Al-Amin Mazumder, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Viken