Vegvesenet krever at underleverandøren Killingmo Freseservice AS skiftes ut i 13 kontrakter etter at to ledende personer er tiltalt for arbeidslivskrim.

Statens vegvesen anmeldte i august 2021 Killingmo Freseservise for brudd på arbeidstidsbestemmelsene og for dokumentfalsk.

Tiltale og forelegg

I dag har politiet tatt ut tiltale mot to ledende personer i selskapet for grov, forsettlig arbeidslivskriminalitet. Selskapet har fått et forelegg 6,2 millioner kroner og inndragning av 1,950 millioner kroner til staten.

– Statens vegvesen har nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet i leverandørkjeden. Selv om dette foreløpig er en tiltale og bedriften ikke er dømt, så konkluderer vi med at det som er avdekket er i strid med det Vegvesenet som byggherre kan akseptere, sier avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase i Statens vegvesen.

Lang prosess

Statens vegvesen fikk de første tipsene om uregelmessigheter hos firmaet i 2018, og foretok undersøkelser med bakgrunn i dette hvor det ble avdekket mange brudd på bestemmelsene. Etter dette forsikret bedriften om at det var ryddet opp i forholdene, men Vegvesenet fikk senere tips om at det ulovlige arbeidet fortsatte og at det var gjort grep for å skjule bruddene.

I august 2021 gikk Statens vegvesen til politianmeldelse av bedriften, og Krim-enheten i etaten har bistått med ressurser i etterforskningen som har ledet fram mot tiltale.

Større og grovere

Det er første gang Statens vegvesen krever utskifting av underleverandør i så mange kontrakter. Brudd på lønns- og arbeidsvilkår avdekkes med jevne mellomrom hos entreprenører og underentreprenører, men denne saken er spesiell.

– I tillegg til omfanget, er denne saken spesielt grov fordi vi mener at selskapet har manipulert timelister og andre dokumenter for å skjule brudd på arbeidsmiljøloven. Det er spesielt alvorlig at en bedrift med overlegg bryter loven. Bedriften har fått en sjanse til å rydde opp, men den misbrukte de. Så de får ikke en sjanse til, sier Bente Johnsen Aase.

Krever utskifting

Statens vegvesen har ingen kontrakter med Killingmo Freseservice AS direkte, men firmaet er underentreprenør i totalt 13 kontrakter innen drift, brøyting, asfaltering, vedlikehold og utbedringstiltak på riksveger på Østlandet og i Trøndelag.

Statens vegvesen har i dag bedt samtlige entreprenører som kjøper tjenester fra Killingmo Freseservice AS om å skifte ut selskapet som underleverandør innen en frist på 14 dager og uten omkostninger for Vegvesenet.

Kravene til lønns- og arbeidsvilkår er de samme for hovedentreprenør og underentreprenører, og Statens vegvesen er pålagt å følge opp dette.

Kravene til lønns- og arbeidsvilkår, inkludert lovlig arbeidstid, skal sikre ansatte forsvarlig helse og sikkerhet – og også trafikksikkerheten på norske veger. Dersom kravene ikke følges opp, risikerer vi at leverandører som oppfyller lovens krav blir utkonkurrert fra markedet.

Forventer snarlig utskifting

Statens vegvesen forventer at hovedentreprenørene har nye underleverandører på plass uten at  asfaltleggingen og øvrige arbeider blir unødig forsinket.

– Vi har også gitt beskjed om at Killingmo freseservice inntil videre ikke godkjennes som underentreprenør i fremtidige kontrakter, sier Bente Johnsen Aase.

 

Kravet om utskifting gjelder disse kontraktene:

Asfalt/Øst

Stor-Oslo 2023

VELDE ASFALT AS

Asfalt/Øst

Nedre Buskerud, Asker og Bærum 2023

NCC INDUSTRY AS

Asfalt/Øst

Oppland 2023

VEIDEKKE INDUSTRI AS

Asfalt/Øst

Hedmark 2023

NCC INDUSTRY AS

Asfalt/Øst

Ringerike og Hallingdal 2023

VEIDEKKE INDUSTRI AS

Asfalt/Midt

Riksveger sør i Trøndelag 2023

NCC INDUSTRY AS

Asfalt/Midt

Egenskapskravkontrakten Trøndelag 2023

NCC INDUSTRY AS

Utbedring/Øst

E136 Jora, kurveutbedring og ny bru 223

STIAN BRENDEN MASKINSERVICE AS

Utbedring/Øst

GSV Skøyen-Dronning Blancas vei 2022-2023

ØSTLANDSKE VEI OG BETONG AS

Vegdrift/Øst

Oslo - Gardermoen 2021-2026

VAKTMESTERKOMPANIET AS

Vegdrift/Øst

Gjøvik - Romerike 2022-2027

MESTA AS

Vegdrift/Øst

Gudbrandsdalen 2020-2025

STIAN BRENDEN MASKINSERVICE AS

Vegdrift/Midt Trondheim 2020-2025 VEIDEKKE INDUSTRI AS
     

Endret onsdag 16. august kl. 12:

  1. Opplysningen i den opprinnelige pressemeldingen om at selskapet er ilagt foretaksstraff er feil, og bygger på feil opplysning i pressemeldingen fra politiet. Det riktige skal være at selskapet har fått utstedt et forelegg. Forelegget er ikke vedtatt av selskapet.
  2. Killingmo Freseservice er ikke underentreprenør i driftskontrakten for Østerdalen, som sto på den først publiserte lista. Antall kontrakter hvor Statens vegesen krever utskifting av underentreprenør er dermed 13.
Tiltale mot to ledende personer får dramatiske konsekvenser for Killingsmo Freseservice AS. (Foto: frese-service.no)