Nå kan vi melde om en E6-åpning lørdag, og videre opprydning etter ekstremværet Hans starter så snart vannet trekker seg tilbake.

Mange veger har vært, og er fortsatt stengt, som følge av ekstremværet denne uka.

Det går mot åpning av E6 Drivdalen (bildet) lørdag. Foto: Statens vegvesen
Det går mot åpning av E6 Drivdalen (bildet) lørdag. Foto: Statens vegvesen

Dette er status på Østlandet

Nedbøren har heldigvis avtatt, og flere steder er vannstanden på veg ned. Dette gjelder for vegene i Gudbrandsdalen, Ottadalen, Østerdalen, Hallingdal og Valdres, mens andre steder på Østlandet er flomfaren langt fra over og vannmasser stiger fortsatt.

– Vi jobber med alle de ressursene vi har for å åpne riks- og europavegene våre, forsikrer Cato Løkken, avdelingsdirektør for Drift og vedlikehold øst i Statens vegvesen.

– Vi ønsker selvfølgelig at alle vegene våre skal være åpne og tilgjengelige for trafikantene, og vi forstår at enkelte kan være frustrerte over at de ikke kommer seg dit de skal. Men vi kan forsikre om at vi gjør det vi kan for å sette trafikk på vegene så snart det lar seg gjøre, forteller han.

E6 Augla i Sør-Fron. Maskinfører Rasmus Listad bistår i oppryddingen etter ekstremværet Hans. Foto: Asbjørn Stensrud
E6 Augla i Sør-Fron. Maskinfører Rasmus Listad bistår i oppryddingen etter ekstremværet Hans. Foto: Asbjørn Stensrud

Sikkerheten kommer først

Likevel kommer sikkerheten til de som skal jobbe med oppryddingsarbeidet først. Flere steder har det gått skred, og det er viktig at geologer får undersøkt området om det er trygt å arbeide der.

– Geologer har vært ute, og nå i ettermiddag har vi fått de siste klarsignalene for å starte arbeidet vårt. De har gitt oss noen føringer for arbeidet, og vi vil aldri gå på akkord med sikkerheten. Verken for våre ansatte eller entreprenørene våre, sier Løkken.

– Dette betyr at vi flere steder langs E6, rv. 15, E16 og rv. 7 nå er i gang med oppryddingsarbeidet, forteller avdelingsdirektøren.

E6 Augla i Sør-Fron. Maskinfører Rasmus Listad bistår i oppryddingen etter ekstremværet Hans. Foto: Asbjørn Stensrud
E6 Augla i Sør-Fron. Maskinfører Rasmus Listad bistår i oppryddingen etter ekstremværet Hans. Foto: Asbjørn Stensrud

Ekstremvær gir store kostnader

Ekstremværet Hans har forårsaket store ødeleggelser på vegene, men hvor mye dette koster er for tidlig å si noe om nå.

– Vi har fortsatt veger som står under vann, og før vannet trekker seg tilbake kan vi ikke vite sikkert om vegen har fått skade eller ikke. Så snart vannet har trukket seg tilbake, starter arbeidet med å kartlegge skader. Flere steder er dette allerede i gang, men noe estimat hva den endelige kostnaden blir, er for tidlig å gi nå, forklarer Cato Løkken.

 Oppdaterte trafikkmeldinger: Se vegvesen.no/trafikk

Det går mot åpning av E6 i Drivdalen i løpet av lørdag

E6 mellom Oppdal og Hjerkinn har vært stengt på grunn av flom og skred flere steder.

  • Ved Granmo fikk vi på grunn av store vannmengder en utglidning i den ene kjørebanen som medførte at vi måtte stenge vegen. Det ene kjørefeltet ble åpnet opp for trafikk da vannet var drenert vekk. Det er nå lysregulering på plassen mens det ene kjørefeltet gjenoppbygges.
  • Ved Vårstigen sør kom det et jordskred som gjekk over begge kjørefelt. Vegen er nå rydda for masser. Raset har laget nye bekkeløp ned mot E6 og vi må etablere nye stikkrenner.
  • Ved Vårstigen 2 km lengre nord kom det et jord- og steinskred fra terrenget over bergskjæringa og ned i vegen. Det er bygd opp en provisorisk skredvoll i det ene kjørefeltet og det er utføres rensk og sikring av bergskjæringa. Det ene kjørefeltet vil bli åpna for trafikk i løpet av lørdag med manuell dirigering mens det fortsatt vil pågå noe arbeid.

Det blir også utført noen mindre arbeid på våre øvrige riksveger som er rammet av uværet som har herja. Vi vil oppfordre om at trafikantene er oppmerksomme og viser hensyn til de som jobber og ferdes på disse vegene. Alle ønsker å komme hele hjem etter avslutta arbeidsdag eller reise.

– Vi gir våre entreprenører som har jobba for å sikre og åpne vegene stor honnør for jobben de har gjort. Gjennom hele perioden under ekstremværet har de sammen med vårt eget personell lagt ned en stor innsats for å holda trafikantene trygge og vegene åpne så langt det har vært sikkerhetsmessig tilrådelig. De fortjener en stor takk, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid.

Øst - Vest: Bruk E39 til/fra Bergen

På grunn av stengt veier er det bare E134 og kystveien via E18/E39 som er åpne for alle kjøretøy mellom øst og vest. Dette medfører økt trykk på rv. 13 og E16. mellom Skare - Voss og Bergen. Det er i tillegg et arrangement i Odda som har svært mange tilreisende denne helgen. Dette kan medføre lokale trafikale utfordringer her. I tillegg er rv.52/rv.7 åpen for kjøretøy under 7,5 tonn.

SVV anbefaler at kjøretøy som skal til/fra Bergensområdet og Østlandet i hovedsak benytter E39 om Stord.

Det kan komme endringer, vi ber derfor veifarende om å holde seg orientert om trafikkinformasjon på vegvesen.no/trafikk

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestland, Vestfold og Telemark, Viken