Statens vegvesen står fast på at Killingmo Freseservice må skiftes ut som underleverandør.

Statens vegvesen er tilfreds med at kontraktspartene umiddelbart startet prosessen med å få inn erstatning.

Det er snart to uker siden Statens vegvesen krevde at Killingmo Freservice AS må skiftes ut i 13 kontrakter.

Bente Johnsen Aase og Statens vegvesen står fast på kravet om at Killingmo Freseservice må skiftes ut.
Bente Johnsen Aase og Statens vegvesen står fast på kravet om at Killingmo Freseservice må skiftes ut.

Det skjedde etter at Øst politidistrikt har tiltalt to ledende personer i selskapet for grov arbeidslivskriminalitet og dokumentfalsk, og utstedt forelegg på 6,2 millioner kroner.

Arbeidstidsbrudd og forfalskning

Tiltalen omfatter blant annet 8000 brudd på lovens arbeidstidsbestemmelser, samt forfalskning av blant annet timelister.

Statens vegvesen har ingen kontrakter med Killingmo Freseservice, men selskapet er underentreprenør i 13 kontrakter innen drift, brøyting, asfaltering, vedlikehold og utbedringstiltak på riksveger på Østlandet og i Trøndelag.

 Alvorlig arbeidslivskriminalitet

Kontraktspartene fikk 14 dager til å oppfylle kravet om å skifte ut underentreprenøren.

–  Vi opplever at våre kontraktspartnere ser like alvorlig på arbeidslivskriminalitet som vi gjør, og vi har fått melding om at av våre kontraktsparter allerede har eller er i ferd med å skifte ut Killingmo Freseservice AS som underentreprenør. Fristen går ut tirsdag 29. august, så vi venter til utløp av fristen til å gjøre opp endelig status, sier avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Kravene til lønns- og arbeidsvilkår er de samme for hovedentreprenør og underentreprenører, og Statens vegvesen er pålagt å følge opp dette. Kravene til lønns- og arbeidsvilkår, inkludert lovlig arbeidstid, skal sikre ansatte forsvarlig helse og sikkerhet – og også trafikksikkerheten på norske veger.

Misbrukte sjanse

Statens vegvesen har ikke sagt noe om hvor lenge Killingmo Freserservice AS vil være utelukket som underentreprenør.

En eventuell forespørsel om å bruke KF som underentreprenør i kontrakter med Statens vegvesen må fremmes via hovedentreprenør.

–  Politiets etterforskning har avdekket flere alvorlige forhold som gjør at vi ikke kan ha tillit til Killingmo Freseservice før selskapet dokumenterer at det er gjort vesentlige endringer i ledelse, strukturer og rutiner. Vi ga dem en ny sjanse til å rydde opp etter at vi avdekket uregelmessigheter i 2018, og den sjansen misbrukte de. Så det er et stykke veg å gå før tilliten er gjenopprettet, sier Bente Johnsen Aase.