Statens vegvesen skal utbedre Patterødkrysset på E6 ved Moss for å bedre kapasiteten og minske køer. Arbeidet pågår i tre måneder fra midten av september.

Biler kjører svak nedoverbakke inn mot et kryss.
Dagens avkjøringsrampe fra E6 inn mot Patterødkrysset sørfra, skal utvides til to felt for å unngå lange køer. Det samme skal avkjøringsrampen nordfra. Foto: Geir Østlund Johnsen / Statens vegvesen

Behovet for å øke trafikksikkerheten for trafikanter som passerer Patterødkrysset på E6, eller som skal ta av fra E6 mot riksveg 19 og Moss, gjør det nødvendig å gjøre tiltak

Maskinetreprenør Leif Grimsrud AS skal utbedre Patterødkrysset på oppdrag for Statens vegvesen.

Utbedringsjobben består i å utvide avkjøringsrampene fra E6, både sørfra og nordfra, til to felt samt tilrettelegge for endring av kjøremønster mellom rundkjøringene.

Oppdraget inkluderer også oppgradering av bussholdeplassen Mosseporten ved riksveg 19. Holdeplassen blir utvidet så to busser kan stoppe der samtidig, leskuret blir flyttet, og det blir opparbeidet sykkelparkering ved holdeplassen.

Tre måneders arbeid

Utbedringsarbeidet i Patterødkrysset starter i midten av september og skal være ferdig innen 15. desember i år.

– I denne perioden blir det redusert framkommelighet gjennom krysset, og bilistene må regne med tidvis kø, sier byggeleder Geir Østlund Johnsen i Statens vegvesen.

Han oppfordrer trafikantene til å være oppmerksomme på endringer i kjøremønster i anleggsperioden, og ikke minst ta hensyn til de som jobber på vegen.

– Når det gjelder oppgraderingen av Mosseporten bussholdeplass, må vi legge om gang- og sykkelvegen midlertidig. Vi skal legge til rette for at de myke trafikantene kommer seg trygt gjennom området i anleggsperioden, forsikrer han.

Holdeplassen flyttes midlertidig til holdeplassen på fylkesveg 120 ved Cirkel K mens utbedringsarbeidene pågår.

Leif Grimsrud AS vant oppdraget på pris og erfaring

Halden-baserte Leif Grimsrud AS vant oppdraget med å utbedre E6 Patterødkrysset i konkurranse med to andre entreprenørfirmaer. Leif Grimsrud AS oppfylte Vegvesenets tildelingskriterier – laveste pris og erfaring med gjennomføring av prosjekter på eller ved veg med en gjennomsnittlig døgntrafikk høyere enn 10 000.

Det kom inn tre tilbud på prosjektet (priser eks. MVA)

  • Leif Grimsrud AS             9 597 882 kr
  • Fosby Anlegg AS           10 037 179 kr
  • Dokka Entreprenør AS  11 869 864 kr

Les mer om prosjektet: E6 Patterødkrysset | Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Viken