– Fortsatt har vi alle mann til pumpene. Det viktigste nå er å ta vare på verdiene, og åpne vegene.

Det sier en sterkt preget vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, som lørdag var på en rundreise til flomrammede områder i Innlandet.

Hele landet har denne uken sett bildene av skadde veger, bruer og annen infrastruktur. Men fortsatt er det for tidlig å si hva ekstremværet Hans vil koste.

En sterkt preget vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ser på skadene ekstremværet Hans har forårsaket på Gjøvik. Foto: Erik Larsstuen, Statens vegvesen
En sterkt preget vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ser på skadene ekstremværet Hans har forårsaket på Gjøvik. Foto: Erik Larsstuen, Statens vegvesen

Tidkrevende arbeid

– Sammen med våre dyktige entreprenører går vi inn i skadde området etter hvert som de defineres som sikre. Vi ønsker å få åpnet flest mulig veger så snart som mulig, men det er samtidig viktig å understreke at vi aldri går på akkord med sikkerheten for arbeiderne.

Det kan ikke understrekes nok at det er stort og tidkrevende arbeid å få oversikt over skadene, og at vi må gjøre grundige vurderinger får vi kan fastslå om områdene er trygge å gå inn i, fortsetter Hovdland.

En sterkt preget vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ser på skadene ekstremværet Hans har forårsaket på Gjøvik. Foto: Erik Larsstuen, Statens vegvesen
En sterkt preget vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ser på skadene ekstremværet Hans har forårsaket på Gjøvik. Foto: Erik Larsstuen, Statens vegvesen

At vannet er borte, betyr ikke at vegen er ok. Det kan være betydelige underliggende og usynlige skader.

– I tillegg til faglig dyktighet sitter entreprenørene på lokalkunnskap som er uvurderlig i en dramatisk situasjon som denne, sier Hovland som også roser trafikanter som har fulgt råd fra myndighetene.

Store skader ved på riksveg 4, her ved Amundrud på Jaren. Foto: Erik Larsstuen, Statens vegvesen
Store skader ved på riksveg 4, her ved Amundrud på Jaren. Foto: Erik Larsstuen, Statens vegvesen

Er vegnettet godt nok dimensjonert?

Det har allerede kommet spørsmål om vegnettet er godt nok dimensjonert for ekstremvær.

– Vi kommer ikke til å kunne dimensjonere oss bort fra alle værhendelser. Vegnettet vårt er bygd i en tid hvor både forventningene til åpningstid, transportbehovet og sårbarheten var annerledes, og klimakonsekvensene var mindre.

Når Statens vegvesen bygger opp igjen så er det naturlig å stille seg spørsmålet om vi skal være på samme sted, samme høyde, samme metode.

På rv.3 i Østerdalen ser vi at det er et forholdsvis kort område som stenger hele vegstrekningen, og som vi sannsynligvis vil gjøre endringer på for å redusere sannsynligheten for at det skjer igjen.

Og vi har eksempelvis stikkrenner med diameter på over 2,5 meter som har fungert problemfritt siden 80-tallet. Det sier noe om hvilke vannmengder vi har hatt å gjøre med nå.

– Men uansett hvordan vi bygger opp så må vi ikke glemme å ta vare på det vi har. Det er mange veger som ikke er stengt akkurat nå - nettopp fordi stikkrennene var rensket, forberedelser var gjort, vedlikeholdet var tatt. Det gjøres ikke av seg selv. Det gjøres av lokalt kompetente folk i vegvesenet og fylkene, som samarbeider med lokale små og store entreprenører, med støtte fra sentrale fagmiljø i Vegvesenet, NVE, Met, DSB og så videre. Den beredskapen kan du ikke bygge når du trenger den, den må bygges, vedlikeholdes og trenes over tid.

– Vi kan ikke bygge oss ut av alle hendelser. Det vi må gjøre er å gjøre så mye vi kan på fysisk sikring og robusthet, ha så godt prognosegrunnlag som mulig for å kunne sette så presis beredskap som mulig i forkant, og ha god beredskapsevne for å håndtere at det som skjer får så liten konsekvens og så kort varighet som mulig, avslutter vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

E6 Ringebu åpnet klokken 15.30 lørdag. Foto: Statens vegvesen
E6 Ringebu åpnet klokken 15.30 lørdag. Foto: Statens vegvesen

Siste nytt om vegstatus

¤ Klokken 15.30 åpnet E6 ved Ringebu. Dermed er E6 gjennom Gudbrandsdalen åpnet, med unntak om omkjøringer Harpefoss - Frya og via Tretten sentrum og Fåvang sentrum. Dette er gode omkjøringsveger, og trafikken flyter godt lørdag ettermiddag. 

  • E6 Drivdalen (Hjerkinn - Oppdal) åpnes i kveld
  • E134 mellom Mjøndalen og Hokksund Stengt
  • E16 ved Sperillen stengt
  • Rv. 4 gjennom Gjøvik (Mustadlokket) stengt
  • Tyngre kjøretøy mellom Oslo og Trd anbefales å kjøre rv. 3, på grunn av skader på vegskuldre
Full trøkk på å få reparert og satt i stand E6 ved Tretten. Det er kjørt på mange hundre tonn med plastringsstein på utsida ned mot Gudbrandsdalslågen. På bildet bruingeniør Jacob Jacobsen. Foto: Asbjørn Stensrud, Statens vegvesen
Full trøkk på å få reparert og satt i stand E6 ved Tretten. Det er kjørt på mange hundre tonn med plastringsstein på utsida ned mot Gudbrandsdalslågen. På bildet bruingeniør Jacob Jacobsen. Foto: Asbjørn Stensrud, Statens vegvesen

Søk informasjon før du kjører

Situasjonen endrer seg raskt. Søk oppdatert informasjon hvis du må kjøre i de berørte områdene. Begrens kjøringen til det helt nødvendige.

Kilder til informasjon om situasjonen på vegene:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Trøndelag, Viken, Vestfold og Telemark