Ekstremværet fører til omkjøring og forsinkelser for gods- og persontransport på vei. For godstransport gjøres en ytterligere lemping.

For godstransport gjøres en ytterligere lemping slik at den daglige kjøringen ikke overstiger 11 timer.

Endringen gjelder fra dags dato (11. august) til 20. august.

Unntakene innebærer dette:

  • Den daglige kjøretid skal ikke overstige 11 timer (opprinnelig 9 timer) for godstransport og 10 timer for persontransport.
  • Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 60 timer (opprinnelig 56 timer).
  • Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker skal ikke overstige 100 timer (opprinnelig 90 timer).
  • Sammenhengende kjøretid på inntil 5 timer før gjennomføring av godkjent pause (opprinnelig 4,5 timer).
  • En fører kan ha et ubegrenset antall reduserte døgnhviler mellom to ukehviler (opprinnelig begrenset til tre). 

De som benytter seg av unntakene, bør oppfordres til ha med en kopi av den midlertidige forskriften som er vedlagt her.

Last ned