Statens vegvesen jobber onsdag kveld med å få oversikt over skadene etter bilbrannen i tunnelen.

Bildet viser personell og kjøretøy utenfor Jernfjelltunnelen onsdag.
Statens vegvesen jobber med å få oversikt over skadene etter bilbrannen i Jernfjelltunnelen onsdag kveld. Foto: Statens vegvesen

Det var i 15.30-tiden onsdag at bilbrannen oppstod i tunnelen mellom Gulen og Masfjorden.

- Tunnelen vil bli stengt en stund, og det er for tidlig å si noe konkret om hvor lenge. Nå må vi først få full oversikt over skadeomfanget, sier byggeleder Frode Tufteland i Statens vegvesen.

- Statens vegvesen har mobilisert alle nødvendige ressurser, både geolog, elektroressurser og annet personell, og er i gang med å inspisere tunnelen og skadene. Vi vil starte reparasjonsarbeidet så snart omfanget er avklart.

Omkjøring via E16 og riksveg 5

Tunnelstengingen fører til at trafikken må omdirigeres.

Anbefalt omkjøring er E16 Bergen-Voss-Lærdal, ferjesambandet Fodnes - Mannheller (riksveg 5), og riksveg 5 via Sogndal til Skei. Ferjesambandet Fodnes - Mannheller har ruter gjennom hele natten.

På grunn av tunneloppgraderingsarbeid mellom Trengereid og Voss, og rassikringsarbeid i Aurland, vil det være kontinuerlig ledebilkjøring på E16 mellom Bergen og Lærdal.

Det vil også være ledebilkjøring i forbindelse med arbeid på riksveg 5 i Frudal- og Fjærlandstunnelen, med gjennomkjøring hver halvtime.

Søk trafikkinformasjon

Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til å sjekke trafikkinformasjon på vegvesen.no/trafikkeller appen Vegvesen Trafikk.

- Vi beklager ulempene situasjonen medfører for trafikantene, sier Tufteland.