26. juni kjørte en lastebil inn i veggen i Nøstvettunnelen på E6 og gjorde store skader. Nå skal Statens vegvesen reparere skadene.

Store maskiner inne i en tunnel og et hull i tunnelveggen i bakgrunnen.
For å få byttet ut de skadde veggelementene i Nøstvettunnelen, må først flere takelementer fjernes – en omfattende reparasjonsjobb. Foto: Kai Gundersen / Statens vegvesen

En lastebil punkterte i Nøstvettunnelen 26. juni i år og kjørte inn i tunnelveggen i nordgående løp, retning Oslo. Det ble heldigvis ingen personskader, men tre av veggelementene fikk store skader og må byttes ut.

Tunnelen blir stengt 21.-26. september mens reparasjonsarbeidene pågår. Det kommer til å bli kø på omkjøringsveiene. Velg tog eller buss om du kan, oppfordrer Vegvesenet.

Nordgående løp stengt under reparasjonsarbeidene

– Veggene og taket i Nøstvettunnelen består av betongelementer, forklarer byggeleder Kai Gundersen i Statens vegvesen. – Takelementene blir holdt oppe av veggelementene. For at vi skal få byttet ut de tre ødelagte veggelementene, må vi først fjerne ei kabelbru og demontere ni takelementer.

Til dette arbeidet bruker våre entreprenører Mesta og Veidekke store maskiner som tar hele veibredden. Nordgående løp mot Oslo må derfor være stengt i hele reparasjonsperioden fra torsdag 21. september kl. 20.00 til tirsdag 26. september kl. 05.30.

Kø på omkjøringsrutene – reis kollektivt

Mens nordgående løp i Nøstvettunnelen er stengt, er det omkjøring i retning Oslo. Omkjøringsrutene er E18 Mosseveien og fylkesvei 156 via Ringnestunnelen. Omkjøringen blir skiltet.

Det kommer til å bli kø på omkjøringsveiene siden så mange som 44 000 biler kjører gjennom tunnelen hvert døgn.

– Vi forventer kø, spesielt på dagtid, og oppfordrer de som kan reise kollektivt om å velge tog eller buss mens arbeidet pågår, slik at de som må kjøre E6 kommer fram, sier Kai Gundersen i Statens vegvesen.

Kontaktperson:
Byggeleder Kai Gundersen, Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tlf. 901 74 483 / kai.gundersen@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Viken