Mandag starter asfaltering av gangfeltet på rv. 354 Breviksbrua. Arbeidet vil foregå på kveld og natt i to uker.

Selve kjørefeltet ble asfaltert før sommeren. Nå er det gangfeltet som skal få nytt dekke.

Asfalterer på natta

– Arbeidet starter klokken 21 om kvelden og vil pågå frem til kl. 06.00. Det betyr at gangfeltet vil være åpent som vanlig på dagtid. I helgene skal det ikke asfalteres, forteller byggeleder Lars Erik Hegg i Statens vegvesen.

Arbeidet på Breviksbrua er planlagt å vare i to uker:

  • Mandag 11.09 til torsdag 14.09, kl. 21-06
  • Mandag 18.09 til torsdag 21.09, kl. 21-06

–  Arbeidet med å frese og asfaltere vil dessverre føre til noe støy, og vi beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten, sier byggelederen.

Myke trafikanter kan passere

Først skal gammel asfalt freses bort før ny asfalt blir lagt. Mens arbeidet pågår, skal myke trafikanter fortsatt passere trygt over brua.

– Gående og syklende skal bli ledet trygt forbi asfaltarbeidet, forklarer Hegg.

På Stathelle-siden skal det asfalteres til enden av brua, mens på Brevik-siden skal fortauet asfalteres ned til krysset ved fv. 3348 Torskebergvegen (ved Korvetten).

Vi må ta forbehold om endringer hvis E18 må stenge og Breviksbrua må brukes som omkjøringsveg.

Arbeider med sidespennet samtidig

Mens Breviksbrua får nytt asfaltdekke, skal også knutepunktene på sidespennet på brua får oljebehandling. Dette skjer på Brevik-siden av brua.

– Arbeidet vil foregå fra en lift under brua. Deler av parkeringsplassen under brua vil bli avsperret slik at vi får en oppstillingsplass til liften. Dette arbeidet vil foregå på dagtid, sier Lars Erik Hegg.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark