Statens vegvesen installerer ny LED-belysning i flere av tunnelene på Østlandet. LED-teknologien reduserer strømforbruket og vedlikeholdsbehovet.

Hender som skrur fast ny LED-innsats med skrutrekker inne i en tunnel.
Nye LED-innsatser kan monteres i armaturhusene som allerede finnes i tunnelene. Den nye LED-belysningen gir 40-50 prosent mindre strømforbruk i forhold til de gamle lysstoffrørene, som nå er forbudt. Foto: Robert Leiksett / Statens vegvesen

Et EU-forbud mot å produsere og selge lyskilder som inneholder kvikksølv, gjør at Statens vegvesen installerer ny LED-belysning langs riks- og europavegnettet etter hvert som dagens belysning med lysstoffrør er moden for utskifting.

På Østlandet skal sju tunneler få ny LED-belysning innen utgangen av året.

Rift om den nye LED-belysningen

EU-forbudet mot å produsere kvikksølvholdige lyskilder, gjelder fra i år, og betyr at det etter hvert ikke blir mulig å få tak i lysstoffrør lenger. Forbudet rammer alle bransjer i hele Europa, så etterspørselen etter den nye LED-belysningen er stor i markedet akkurat nå.

– Vi har vært tidlig ute og fått tak i mye belysningsutstyr av den nye typen, sier prosjektleder for elektro i Statens vegvesen Øst, Lars Magnar Allergodt.

– Det gjør at vi kan skifte ut de gamle lysstoffrørene i så mange som sju tunneler i vårt område allerede i år, sier han.

Gjenbruk av armaturhus

I riksvegtunnelene på Østlandet er det en del belysningsutstyr som er bare fem-ti år gammelt, og som kunne fungert i mange år til hvis lyskildene fortsatt var tilgjengelige.

– Siden vi etter hvert ikke vil få tak i erstatningsutstyr hvis noe blir ødelagt, velger vi å skifte det ut med ny teknologi nå, sier Allergodt.

Heldigvis er det bare selve lysstofførene og tilhørende elektronikk som må skiftes ut. Lysleverandørene har vært løsningsorienterte og utviklet en LED-innsats som kan monteres inn i de eksisterende armaturhusene.

– Armaturhusene er av rustfritt materiale og har lang levetid. Det gjør at vi kan gjenbruke dem sammen med kablene som allerede er montert i tunnelene. Dette sparer oss for store kostnader og mye arbeid i utskiftingen, forklarer Allergodt.

Sparer penger og miljø

– Når vi først er nødt til skifte ut belysningen, er det et stort pluss at den nye LED-belysningen gir 40-50 prosent mindre strømforbruk, sier Lars Magnar Allergodt

I tillegg har LED en forventet levetid på opptil 100 000 timer, eller ca. elleve år med 24/365 drift. Det betyr at Vegvesenet med den nye LED-belysningen slipper å skifte ut lyskilder de nærmeste årene og får mindre arbeid og kostnader med vedlikehold.

Sju tunneler på Østlandet får ny belysning i år

I løpet av sommeren har Eidsvolltunnelen og Korslundtunnelen på E6 i Eidsvoll får ny LED-belysning. Det samme har Bergsundtunnelen på E16 i Sør-Aurdal.

Utover høsten står Morskogtunnelen for tur, også den på E6 i Eidsvoll, i tillegg til to tunneler på E6 i Innlandet – Espatunnelen i Stange og Øyertunnelen i Øyer kommune. Det samme gjelder Granstunnelen på riksveg 4 på Hadeland.

– Vi legger utskifting av tunnelbelysningen til natta når trafikken er lav så færrest mulig trafikanter blir berørt av at vi stenger tunnelene. Vi sørger også for å samkjøre utskiftingen med planlagte driftsoppgaver for å få så få stengeperioder som mulig, sier Lars Magnar Allergodt i Statens vegvesen.

Tidspunkter for de enkelte tunnelstengingene er ikke nøyaktig fastsatt enda, men følg med på veg- og trafikkinformasjon på 175.no, eller last ned appen Vegvesentrafikk og få trafikkvarsler om et område som du selv definerer.

Vegvesenet reduserer det totale strømforbruket

Statens vegvesen har rehabilitert og skal rehabilitere mange tunneler i årene framover over hele landet, slik at LED vil overta for tradisjonelle lyskilder som lysstoffrør. Dette vil hjelpe Vegvesenet med å redusere sitt strømforbruk totalt sett.

Kontaktperson:
Lars Magnar Allergodt, prosjektleder elektro
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tlf: 995 11 213 / E-post: lars.magnar.allergodt@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken