Fem nye elektrokontrakter starter i dag. Kontraktene sørger for lys langs riksvegene og drift av elektroinstallasjoner i tunneler, signalanlegg og mye mer

Dronebilde av opplyst motorveg.
I dag, 1. september, starter fem nye elektrokontrakter på riksveger sør og øst i landet samt i Finnmark. Foto: Karl Johansen / Statens vegvesen

To kontrakter i sør, to i øst og én elektrokontrakt i Finnmark har oppstart i dag, 1. september. Alle kontraktene har en varighet på fem år.

Mer teknologi langs vegene

– Kontraktene omfatter drift og vedlikehold av alle elektroinstallasjoner som veglys, tunneler, værstasjonen, tellepunkt, kameraer, skilter og signalanlegg, forteller Bente Johnsen Aase, avdelingsdirektør for Kontrakt og marked i Statens vegvesens Drift og vedlikehold.

Vegnettet vårt har blitt mer teknisk med ulike sensorer, værstasjoner og kameraer som gir Statens vegvesen nyttig informasjon – som også kommer trafikantene til gode.

– Hvis det oppstår hendelser inni en tunnel, er det viktig at vi blir varslet med en gang. Men også alt annet av elektronikk er viktig for trafikksikkerheten, så god drift og vedlikehold er like viktig her som på selve vegen, sier Aase.

Analysere forbruket og spare penger

I kontraktsarbeidet skal entreprenørene nå ha en energirådgiver.

– Planen er at vi skal jobbe mer med forbrukeranalyser, optimalisering av anleggene og gjøre kost-nytt-analyser ved utskifting av utstyr. Dette for å redusere strømforbruk blant annet. Vi har lagt opp til å bytte ut vegbelysning til LED, nettopp for å redusere kostnader, men vi er åpne for andre tiltak også, sier Bente Johnsen Aase.

Egen kontrakt for trafikklys i hovedstaden

Den ene kontrakten i øst er en egen kontrakt for trafikklysene i og rundt hovedstaden. Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver av signalanlegg på riksveger i Stor-Oslo, samt noen signalanlegg på riksveger i Viken og Innlandet fylker.

– Vi har valgt å ha en egen kontrakt for signalanleggene på riksvegene i Stor-Oslo. Her er det svært høy trafikk, og det er viktig at signalanleggene fungerer godt for å få en god trafikkflyt, forklarer Aase.

I tillegg til drift- og vedlikeholdsoppgaver, inkluderer kontrakten også bygging, ombygging og leveranser av materialer knyttet til anleggene i denne kontrakten.

Anbudsrunde med forhandlinger i sør

De fem elektrokontraktene har en kontraktssum på til sammen 613 millioner kroner. Mesta AS og Otera Traftec AS har fått to kontrakter hver – én i øst og én i sør. Elektrokontrakten i Finnmark er det Gagama Elektro AS som har fått driftsansvaret for.

For de to kontaktene i sør, ble konkurransen arrangert med forhandlinger. Her er det andre kriterier enn bare lav pris som teller.

– Dette er anbudsform som vi får gode tilbakemeldinger på. Her har vi litt andre tildelingskriterier og entreprenøren får selv komme med forslag på hvordan de vil løse oppgaver i kontrakten. Vi får i større grad dratt nytte av den gode kompetansen som bransjen sitter på, sier Bente Johnsen Aase i Statens vegvesen. 

Kontrakt

Entreprenør

Kontraktsum

Vestfold og Telemark øst
2023-2028

Mesta AS

250 717 723

Agder og Telemark vest
2023-2028

Otera Traftec AS

175 035 967

Oslo elektro og automasjon
2023-2028

Mesta AS

84 585 622

Stor-Oslo trafikksignalanlegg

2023-2028

Otera Traftec AS

37 978 947

Finnmark
2023-2028

Gagama Elektro AS

64 619 220

Talsperson Statens vegvesen:
Bente Johnsen  Aase, avdelingsdirektør Kontrakt og marked, Drift og vedlikehold
Tlf: 950 99 596 / e-post: bente.aase@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken, Innlandet, Agder, Vestfold og Telemark