Statens vegvesen og Norge er klare til å bidra med hjelp etter jordskredet ved Stenungsund, like nord for Gøteborg.

Den svenske samferdselsminister Andreas Carlson forteller til Sveriges Radio at han søndag hadde en samtale med sin norske kollega Jon-Ivar Nygård.

Det var natt til lørdag at et stort kvikkleireskred ved Stenungsund like nord for Göteborg førte til at E6 raste ut og åpnet et flere hundre meter bredt hull.

Hva Norge kan bidra med er for tidlig å si.

– Det får neste skritt vise. Nå pågår en analyse og utredning av hva som har skjedd, og da får vi etter hvert se hvilke hjelpeinstanser som trengs, sier Carlson.

Nygård bekrefter nyheten til NTB og sier Norge «selvsagt vil bistå Sverige dersom de etterspør utstyr».

– Jeg forstår det slik at Statens vegvesen har utstyr for trygg kartlegging av skredområder, blant annet boretårn som kan monteres på gravemaskiner med lang arm og et mobilt geoteknisk laboratorium, sier Nygård.

Foto: Simon Joachim Oldani, NVE

Dialog med Trafikverket

Statens vegvesen har også vært i kontakt med sine kolleger i Trafikverket og tilbudt hjelp.

- Sekretariatet i Naturfareforum har dialog med våre svenske kollegaer via DSB, og vi har gjort dem oppmerksom på at Statens vegvesen har relevant utstyr og kompetente medarbeidere i beredskap som kan bidra ifm grunnundersøkelser ved slike hendelser, sier Bjørn Kristoffer Dolva i Klima og geofag i Vegdirektoratet.

Av spesialutstyr er det utviklet grunnboringstårn, som kobles på gravemaskin,  og et mobilt «state of the art» geoteknisk laboratorium for undersøkelser av «kortreiste» sensitive prøver. Utstyret står i beredskap i Skien.

Avventer forespørsel

Svenske myndigheter har så langt gjennomført en SAR-operasjon i skredområdet, og de arbeider nå med tiltak knyttet til trafikkavvikling og sikring av området.

- Vi avventer eventuelle forespørsler om Statens vegvesen og andre etater skal bidra inn i det videre arbeidet, sier Dolva.

E6-kollapsen ved Gøteborg vil også skape trafikk-kluss i Sverige. På kort sikt vil det medføre at det blir en lengre strekning å kjøre i forbindelse med omkjøring i Sverige. Varighet og konsekvenser for vinteren med tanke på vinterdrift og forsinkelser, samt varighet på stenging, arbeider Trafikverket med nå.

Gjenoppbyggingen av området kan komme til å koste flere milliarder svenske kroner, anslår en Sweco-analytiker.

Foto: Simon Joachim Oldani, NVE