Nærmere 900 deltok på Statens vegvesens webinar om ekstremværet Hans og hvordan vi kan holde oversikt over trafikksituasjonen ved større hendelser.

Illustrasjon viser kvinne foran pc.
Statens vegvesen jobber stadig med å utvikle trafikkinformasjonstjenestene. Foto: Statens vegvesen Colourbox.com

Målgruppen var fylkeskommuner, kommuner, entreprenører, transportnæring, media, nødetater og andre beredskapsaktører, og andre som er avhengig av oversikt over trafikksituasjonen.

Her kan du se webinaret.

Nederst i denne saken finner du presentasjoner fra webinaret.

Utvikler trafikkinformasjonstjenester

Mange veier ble stengt som følge av ekstremværet. Ødeleggelsene var store, og det var krevende å ha oversikt over situasjonen. Statens vegvesen har fått tilbakemeldinger om at det var utfordrende å ha oversikt over hvor en kunne kjøre.

– Det tar vi på alvor. Vi jobber stadig med å forbedre trafikkinformasjonstjenestene våre. På webinaret ønsker vi å utveksle erfaringer, få innspill og presentere utviklingsarbeidet vårt, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– God trafikkinformasjon gir en enklere reisehverdag - også under ekstreme hendelser som Hans.

Slik var programmet under webinaret

Statens vegvesens beredskap og erfaringer fra ekstremværet Hans
v/ vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og direktør Erlend Aakre 

Statens vegvesens arbeid med kundeorientering og tjenester for trafikkinformasjon
v/ fagdirektør Jacob Trondsen og produkteier Frode Kvam, Statens vegvesen 

Slik jobber NRK Trafikk ved større hendelser
v/ journalist Jørgen Aune Hagen

Innlandet fylkeskommunes og Norges Lastebileier-Forbunds erfaringer og behov ved neste hendelse
 v/ samferdselssjef Aud M. Riseng, Innlandet fylkeskommune, og regionsjef Guttorm Tysnes, Norges Lastebileier-Forbund

Spørsmål og innspill

Bildet viser fra venstre vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, direktør Erlend Aakre, regionsjef Guttorm Tysnes, samferdselssjef Aud M. Riseng og journalist Jørgen Aune Hagen.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, direktør Erlend Aakre, regionsjef Guttorm Tysnes, samferdselssjef Aud M. Riseng og journalist Jørgen Aune Hagen. Foto: Statens vegvesen, Norges Lastebileier-Forbund, Fotograf Kirsti Hovde

Konferansier: Frida Gunnestad Johansen, Statens vegvesen.

I podkasten “Snakk i vei” og episoden “Er vi rigget for en ny Hans?” kan du høre mer om hvordan Statens vegvesen jobbet for å håndtere ekstremværet.