Arbeidet med å sikre fjellskjæringer langs europavegen mellom Trollbergtjern og Ørje er mer krevende enn først antatt.

Fjellsikringsarbeidet skulle egentlig vært ferdig i helgen, men arbeidet er mer krevende enn først antatt og vil derfor pågå frem til 1. november.

– Arbeidet som pågår mellom Trollbergtjern og Ørje er et trafikksikkerhetstiltak for å forhindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner. Det er et viktig arbeid, og det er et krevende arbeid. Vi trenger mer tid for å renske fjellet, sette inn de boltene vi trenger og montere sikringsnett, forklarer Mohamed Al-Amin Mazumder, byggeleder i Statens vegvesen.

Sikrer fjellskjæringer kveld og natt

Entreprenøren vil fortsette arbeidet i samme tidsrom som de foregående ukene. Det vil si at arbeidet starter kl. 19.00 på kvelden og holder på frem til kl. 06.00.

– I dette tidsrommet vil E18 mellom Trollbergtjern og Ørje være stengt. Dette er av sikkerheten til trafikantene for å forsikre oss mot at det skjer ulykker med vi rydder vegetasjon og sikrer fjellet, forteller Mohamed Al-Amin Mazumder, byggeleder i Statens vegvesen.

Mens fjellsikringsarbeidet pågår kveld og natt, blir det skiltet omkjøring via fv. 128 Vestre Rødnesveien/Kallaveien.

– Natt til søndag vil det være pause i arbeidet, men det kan forekomme at det blir arbeid langs E18 natt til lørdag, forklarer byggelederen.

Etterpå skal E18 Lundbyvannet-Trollbergtjern sikres

Når fjellskjæringer mellom Trollbergtjern og Ørje er ferdig 1. november, vil fjellsikringsarbeidet forflytte seg til strekningen mellom Lundbyvannet og Trollbergtjern.

– Det er samme type jobb langs denne strekningen også. Fjellrensk og sikring av fjellskjæringer med bolter og sikringsnett, forklarer Mohamed Al-Amin Mazumder.

Også her blir det arbeid kveld og natt fra kl. 19.00 til kl. 06.00 langs E18, og mens arbeidet pågår vil det bli skiltet omkjøring via fylkesveien mellom Lundbyvannet og Trollbergtjern, fv. 128 Lundebyveien.

Sikringsarbeidet mellom Lundbyvannet-Trollbergtjern starter opp 1. november og vil pågå frem til 20. november. 

Aktuelt for fylke(r): Viken