Vinterføret ser ut til å fortsette, så har du ikke skiftet til vinterdekk på lastebilen eller vogntoget, så er tiden inne nå.

Riktige dekk er helt avgjørende for sikkerheten din og de andre bilistene på veien. Foto: Foto: Statens vegvesen

Etter siste dagers snøfall flere steder i landet er det viktig å kjøre riktig skodd fremover. 

Som sjåfør er du til enhver tid ansvarlig for at kjøretøyet er riktig skodd for gjeldende føre. Fra 1.november til første søndag etter 2. påskedag, skal mønsterdybden i dekkene skal være minst 5 millimeter.  For Nordland, Troms og Finnmark kreves det minst 5 millimeter mønsterdybde mellom 16. oktober og 30. april. I perioden det er krav om 5 mm mønsterdybde, skal kjettinger være med, uavhengig av føreforholdene.

For tunge kjøretøy er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars. 

- Et vinterdekk for tunge kjøretøy er et dekk av typen «Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake». Vinterdekkene kan være med eller uten pigger, sier Roy Harald Holm i Statens vegvesen.

Tenk sikkerhet

Er det vinterføre må kjøretøyet ha vinterdekk med eller uten pigger også utenfor tidsperiodene nevnt ovenfor.

- Riktige dekk er helt avgjørende for sikkerheten din og de andre bilistene på veien. Det er viktig å huske på at riktig merking og mønsterdybde på dekkene ikke er en garanti for godt nok veigrep, sier Holm i Statens vegvesen.

Dersom du kan forvente snø- eller isdekke, skal kjetting medbringes uavhengig av tid på året.

- Husk at på alle tunge kjøretøy er vinterdekk påbudt i de angitte tidsperiodene, sier Holm.

Les mer om kravene til vinterdekk og kjetting på tunge kjøretøy på Dekk og kjetting | Statens vegvesen