Statens vegvesen gjennomfører i løpet av de neste ukene en spørreundersøkelse om kunnskap om og bruk av førerstøttesystemer hos førere av nyere biler.

De som er trukket ut til å svare på undersøkelsen får en slik e-post fra Statens vegvesen:

Spørreundersøkelsen gjennomføres av Kantar Public for Statens vegvesen

Undersøkelsen er et av flere prosjekter innenfor temaet «Trafikksikkerhet og ny teknologi». Den gjennomføres av Kantar Public for Statens vegvesen.

Undersøkelsen er et viktig grunnlag for trafikksikkerhetstiltak

Den teknologiske utviklingen gir mange muligheter for bilførerne, men kan også by på sikkerhetsutfordringer knyttet til bruk og tilpasning av ulikt utstyr. Undersøkelsen søker innsikt i potensielle risikofaktorer knyttet til førerstøttesystemene ved å spørre førerne selv om hvordan de opplever egen bruk av disse.

Resultatene kan blant annet bli brukt som innspill til regelverksutvikling, opplæring av forhandlere, informasjonskampanjer og i føreropplæringen.

– Undersøkelsen er et svært viktig grunnlag både for vår vurdering, utvikling og implementering av målrettede tiltak for å bedre trafikksikkerheten, sier Kirsti Huserbråten, seniorrådgiver for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

 Er det trygt å delta på undersøkelsen?

Alle opplysninger som samles inn gjennom undersøkelsen vil bli behandlet konfidensielt. Rapportering og ferdige data vil verken direkte eller indirekte kunne koples til enkeltpersoner.

De som er trukket ut til å bli med i undersøkelsen vil motta en invitasjon på epost.

Avsender er Statens vegvesen, og invitasjonen til å delta sendes ut fra epostadressen .