Statens vegvesen utfører breddeutvidelse på riksveg 9 gjennom Strai. To veibroer erstattes med kulverter for å øke tryggheten og fremkommeligheten.

Statens vegvesen utfører breddeutvidelse av riksvei 9 gjennom Strai utenfor Kristiansand. To vegbruer skal byttes ut med kulverter. De første kulvertene ble lagt ned tirsdag 21. november. Foto: Statens vegvesen

For å øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten langs strekningen – samt imøtekomme nye moderne standarder til vegutforming – erstattes to bruer på riksveg 9 med kulverter. Arbeidet utføres på Strai, syv kilometer nord for Kristiansand. To tilstøtende gang- og sykkelbruer byttes også ut.

Arbeidet utføres av Holbæk Anlegg AS og vil etter planen ferdigstilles til nyttår.

Bruene er smalere enn vegen

Bruene på Strai Nedre og Strai Øvre er smalere enn tilstøtende veg. Strekningen har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på omtrent 11.000. En betydelig andel er tungbiltrafikk. Dette har skapt utfordringer for fremkommeligheten på strekningen.

– Frem til i dag har busser og tungbiler vært nødt til å bremse ned eller stoppe helt for å unngå kollisjon med møtende trafikk over bruene. Dette ser vi på som svært alvorlig, og har sett oss nødt til å iverksette tiltak, forteller byggeleder Tor Prip Olsen i Statens vegvesen.

Strekningen har en høy ÅDT. Det er tilrettelagt for omkjøring rundt anlegget for å sikre god framkommelighet på stedet, også i byggefasen. Foto: Statens vegvesen

Nye kulverter installert denne uka

Arbeidet har pågått siden 15. september. I anleggsperioden har det blitt opprettet midlertidig omkjøring rundt bruene. De siste ukene har entreprenøren arbeidet med å fjerne de gamle bruene, og legge til rette for installasjon av kulverter. Tirsdag forrige uke (21. november) ble den første av kulvertene lagt ned. Den andre blir lagt ned tirsdag denne uken, 28. november.

– Den nye vegen har en total bredde på syv meter. Med bredere veg vil motgående trafikk kunne samhandle mer sømløst, uten behov for unødig fartsjustering og trafikale stopp langs strekningen. Da blir vegen mye tryggere å ferdes på, fortsetter Olsen.

Tar vare på det vi har

Statens vegvesen jobber hver dag for at riksvegene skal være mest mulige trygge og fremkommelige for alle som ferdes langs dem. For å oppnå dette skal vi ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må.

– Vegprosjekter må verken være store eller dyre for å utgjøre stor forskjell for trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Statens vegvesen utfører mange mindre vegprosjekter, slik som dette, for å gi trafikantene mest mulig nytteverdi for pengene, avslutter Olsen.

De to vegbruene på Strai Nedre (i front) og Strai Øvre (bak i bildet) er smalere enn tilstøtende veg. To gangs- og sykkelbruer blir også byttet ut med kulverter. Bilde tatt i september, før byggestart. Foto: Statens vegvesen