Fjellsikringsarbeidet langs E18 Ørje-Lundebyvannet har tatt lengre tid enn forutsett, men 2. desember er den krevende og viktige sikringsjobben gjort.

Fjellskjæringene langs E18 Ørje-Lundebyvannet blir sikret. E18 er nattestengt i begge retninger til arbeidet er ferdig lørdag morgen 2. desember.
Fjellskjæringene langs E18 Ørje-Lundebyvannet blir sikret. E18 er nattestengt i begge retninger til arbeidet er ferdig lørdag morgen 2. desember. Foto: Mohamed Al-Amin Mazumder / Statens vegvesen

På oppdrag for Statens vegvesen er Nordisk fjellsikring snart ferdig med å renske fjellskjæringene og montere bolter og sikringsnett langs den om lag 20 kilometer lange E18-strekningen mellom Ørje i Marker kommune og Lundebyvannet i Indre Østfold.

Sikringstiltakene skal hindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner så bilistene på E18 kan kjøre trygt.

Mer krevende enn ventet

 – Sikringsarbeidet skulle vært ferdig i slutten av oktober, men det har vært mer ressurs- og tidkrevende enn vi først antok så vi er ikke i mål før 2. desember, forteller byggeleder Mohamed Al-Amin Mazumder i Statens vegvesen.

Mellom Ørje og Trollbergtjern er fjellskjæringene ferdig sikret. Nå gjenstår bare den fem kilometer lange strekningen mellom Trollbergtjern og Lundebyvannet. I tillegg skal det ryddes opp etter arbeidene langs hele strekningen E18 Ørje-Lundebyvannet.

E18 nattestengt fram til 2. desember

Under innspurten på fjellsikringsarbeidene, blir E18 stengt i begge retninger mellom Ørje og Lundebyvannet hver kveld og natt i tidsrommet kl. 18.00-06.00 fram til lørdag morgen 2. desember.

Mens arbeidene pågår er det skiltet omkjøring via fylkesvei 128 Lundebyveien.

– Vi stenger E18 av hensyn til trafikantenes sikkerhet. Vi vil ikke risikere at det skjer ulykker når fjellskjæringene blir rensket og sikret, sier byggeleder Mazumder. 

Arbeidene foregår kveld og natt når trafikken er lav slik at færrest mulig trafikanter blir berørt når E18 er stengt.

Aktuelt for fylke(r): Viken