Nå feller Statens vegvesen de gamle poplene langs riksveg 159 på strekningen Jernbanegata-Kanalveien i Lillestrøm.

Samtidig rehabiliterer vi gang- og sykkelvegene i området. Arbeidet starter 20. november og skal pågå i to uker framover.

Popler uten løv som står langs trafikkert veg.
Poplene langs riksveg 159 i Lillestrøm har hatt sin levetid. Nå blir de felt. Foto: Fredrik Rudolfsen / Vaktmesterkompaniet AS

– Poppeltrærne er gamle og har vært modne for utskifting ei stund, kan byggeleder Johan Georg Hall i Statens vegvesen fortelle. – I tillegg er røttene så kraftige at de har skadet gang- og sykkelvegene slik at de må repareres.

I mange år har poplene også være til plage for beboerne i området om sommeren. Da svever de hvite frødottene, eller fnokk, med vinden i store mengder og trenger seg inn gjennom vinduer og dører.

Arbeidet med å felle trærne og rehabilitere gang- og sykkelvegene skjer i uke 47 og 48. Arbeidstida er kl. 07.00 - 19.00 mandag til fredag.

Det vil bli noe støy mens arbeidene pågår, og det blir redusert fremkommelighet, spesielt på gang- og sykkelvegnettet

– Når vi har felt trærne, skal vi frese bort stubbene og røttene. Deretter skal vi gjøre området klart for etablering av blomstereng og planting av nye trær våren 2024. Poplene blir erstattet med krisebærtrær, forteller Johan Georg Hall.

Det er Vaktmesterkompaniet AS som gjør jobben på oppdrag for Statens vegvesen.

Aktuelt for fylke(r): Viken