Tunnelen stenges i sydgående løp, retning Moss, for reparasjoner etter en trafikkulykke 9. oktober hvor to veggelementer ble ødelagt.

Arbeidet består av å fjerne de ødelagte veggelementene og erstatte disse med nye. Dette gjør at sydgående løp i retning Moss blir et anleggsområde hvor store maskiner bruker hele veibanen mens arbeidet pågår.

Bilde nær som viser skader på to veggelementer. Begge skal erstattes med nye veggelementer.
Det er skader på to veggelementer. Begge skal erstattes med nye veggelementer. Foto: Statens vegvesen.

Nøstvettunnelen sydgående løp må derfor helstenges fra fredag 24. november klokken 21:00 til mandag 27. november klokken 05:30. Nordgående løp er ikke berørt og her går trafikken som normalt.

Omkjøringsrutene er E18 Mosseveien og fylkesvei 156 via Ringnestunnelen. Det forventes kø, spesielt på dagtid, og Statens vegvesen oppfordrer de som kan reise kollektivt om å velge tog eller buss mens arbeidene pågår. Omkjøring blir skiltet.

Bilde av skaden som skal repareres i sydgående løp fra lengre avstand. Det er to veggelementer som skal skiftes ut.
Bilde av skaden som skal repareres i sydgående løp fra lengre avstand. Det er to veggelementer som skal skiftes ut. Foto: Statens vegvesen.

Nøstvettunnelen er en to-løps motorveitunnel langs E6 i Viken. Tunnelen går fra Vinterbro i Ås kommune til Assurdalen i Nordre Follo kommune og er cirka 3,7 km lang. Byggingen startet i september 2006, og tunnelen åpnet 9. september 2009 og tok da over for Ringnestunnelen.

Bilde fra lignende arbeidsoperasjon i nordgående løp tidligere. Kjøretøyet som benyttes er en "elementmaskin".
Bilde fra lignende arbeidsoperasjon i nordgående løp tidligere. Kjøretøyet som benyttes er en "elementmaskin". Foto: Statens vegvesen.

Statens vegvesen oppfordrer alle trafikantar om å sjekke 175.no eller appen Vegvesen trafikk for å holde seg oppdatert om arbeidene og trafikale konsekvenser.

Bilde fra lignende arbeidsoperasjon i nordgående løp tidligere. Kjøretøyet som benyttes er en "elementmaskin".
Bilde fra lignende arbeidsoperasjon i nordgående løp tidligere. Kjøretøyet som benyttes er en "elementmaskin". Foto: Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Viken