Transport- og kommunikasjonskomitéen besøker Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Svinesund for å gjøre seg kjent med samferdselsprosjekt og -planer i fylket.

Bypakke Nedre Glomma
. Foto: Bypakke Nedre Glomma

Programmet starter på Moss stasjon og Bane NORs anlegg Sandbukta mandag 6. november. Komiteen vil besøke Moss Havn før de busses videre til Vegvesenets lokaler. På ettermiddagen fortsetter turen først til Sarpsborg rådhus og deretter videre til Fredrikstad. Tirsdag 7. november starter dagen i Fredrikstad og avsluttes med omvisning på Svinesund kontrollstasjon.

Se vedlegg for utfyllende program med innhold og foredragsholdere.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Underveis på hele reisen vil representanter fra ulike samfunnsaktører presentere prosjekter og planer for framkommelighet i regionen. Myndigheter, transportetater og næringslivsaktører vil belyse transportutfordringene i Viken.

Transport- og kommunikasjonskomitéen inviterer i samarbeid med Statens vegvesen til åpne møter langs ruten:

Mandag 6. november

Kl.13.00-15.00 Statens vegvesen Moss

Kl. 16-30-17.30 Sarpsborg rådhus

Tirsdag 7. november

Kl. 08.30-10.00 Scandic City Fredrikstad.

Av hensyn til et stramt reiseprogram kan vi bare åpne for spørsmål fra komitémedlemmene.

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Aktuelt for fylke(r): Fredrikstad, Moss, Sarpsborg