E6 ved Biri i Innlandet åpnet like før kl. 1900 fredag etter å ha vært stengt på grunn av skade på bru som krysser europaveien.

Denne saken er oppdatert. 

Det er broen på fylkesvei 2538 ved Biri travbane som er skadet. En kranbil har kjørt på broen, og broen er skadet etter trafikkuhellet. Broen må undersøkes og vegbanen må ryddes før det kan åpnes for trafikk.

E6 er stengt i begge retninger mellom Biri og Mjøsbrua. Det er lokal omkjøring på fylkesvei 2538. Gjennomgangstrafikk og modulvogntog mot Trondheim anbefales å benytte rv. 3 Østerdalen.

Det må påregnes forsinkelser. Det er ikke kjent når E6 kan åpnes igjen.

- Vi ber alle trafikanter om å kjøre forsiktig og vise hensyn, sier seksjonsleder Abjørn Stensrud, Statens vegvesen.

Sjekk vegvesen.no/trafikk eller appen Vegvesen trafikk for oppdaterte trafikkmeldinger.