Det kan ta tid før E18 Hemtunnelen åpner igjen etter ulykken torsdag. Tunnelen har fått store skader, og det er uklart hvor lang tid utbedringen vil ta.

I mellomtiden vil trafikken begge veger på E18 gå gjennom det sørgående tunnelløpet. Dette innebærer at alle som skal nordover må kjøre over på venstre side og inn i tunnelen.

Må undersøke tunnelene

– I tillegg til lastebilen er flere personbiler involvert i ulykka. Først når disse er fjernet kan vi vurdere skadene på selve tunnelen og finne ut hvor omfattende reparasjonsarbeidene blir. Antakelig vil tunnelløpet være stengt i mange dager, avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

Selv om det straks er jul, understreker han at utbedringen av den høytrafikkerte tunnelen vil bli prioritert.

– Vi må også vurdere om vi kan gjøre tiltak for å sikre tunnelen midlertidig. Tunnelen vil ikke åpne igjen før vi er trygge på at den er sikker.

Anbefaler ikke omkjøringsveger

Statens vegvesen anbefaler ikke omkjøringsveger på grunn av krevende føreforhold og for å unngå belastning på de mindre vegene.

– Vi oppfordrer alle til å avpasse farten og ta hensyn til hverandre i juletrafikken, og være ekstra oppmerksomme i vekslingsområdene når de skal inn og ut av tunnelen, sier Tore Jan Hansen.

Han oppfordrer også folk til å følge med på oppdatert trafikkinformasjon på vegvesen.no.

Trafikken gjennom Hemtunnelen foregår i samme løp. Folk må være ekstra oppmerksomme ved tunnelåpningen. Foto: Vegvesenets web-kamera
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark, Vestfold