Hovedtemaet under Teknologidagen 2023 var hvordan vi kan ta i bruk ny teknologi for å klare overgangen til et nytt og bærekraftig transportsystem.

Avdelingsdirektør for samfunnsutvikling og klima i Statens vegvesen, Grethe Vikane, redegjorde for bærekraftstrategien til Statens vegvesen under Teknologidagen i Trondheim. Foto: Rune René Kristiansen
Avdelingsdirektør for samfunnsutvikling og klima i Statens vegvesen, Grethe Vikane, redegjorde for bærekraftstrategien til Statens vegvesen under Teknologidagen i Trondheim. Foto: Rune René Kristiansen

Årets konferanse ble arrangert i samarbeid med SINTEF og NTNU, og tonen ble satt innledningsvis, da vegdirektør Ingrid Dahl Hovland diskuterte hvordan vegtrafikksystemet ser ut om 20-30 år med Olav Bolland, dekan ved fakultet for Ingeniørvitenskap ved NTNU og konserndirektør ved SINTEF Siri Hunnes Blakstad.

Forskjellige perspektiver på teknologi og bærekraft

Via tematiske bolker tok foredragsholderne for seg bærekraft, infrastrukturutvikling og nye mobilitetsløsninger og integrert mobilitet. Blant annet snakket professor Alex Klein-Paste ved NTNU om sin forskning på smart drift og vedlikehold av vinterveger, og Pål Preede Revheim gjorde rede for AtBs planer om trådløs lading av elbusser ved Sandmoen i Trondheim.

AtB planlegger kontaktløs lading av el-busser på en strekning ved Sandmoen i Trondheim, fortalte Pål Preede Revheim. Foto: Rune René Kristiansen
AtB planlegger kontaktløs lading av el-busser på en strekning ved Sandmoen i Trondheim, fortalte Pål Preede Revheim. Foto: Rune René Kristiansen

Mot slutten av dagen ble blikket hevet og bildet større med ulike perspektiver på den nye teknologiens muligheter, trusler og begrensninger og, ikke minst, hvilken plass teknologi og bærekraft har i prosjektutredninger. Forskningssjef for forskningsprogrammet Concept ved NTNU, Gro Holst Volden, problematiserte manglende vektleggelse av nullalternativet i utredninger, og professor Jon Olaf Olaussen introduserte et nytt begrep for mange når det gjelder utredningsprosesser: realopsjoner, eller verdien av å endre, utsette eller avslutte et utbyggingsprosjekt.

Fornøyd med «omstarten»

– Dette er første gangen Statens vegvesen arrangerer Teknologidagen siden 2019, og det virker helt klart som om arrangementet har vært savnet, sier fagdirektør i teknologistaben Anders Godal Holt, som har koordinert arbeidet med konferansen.

– I år ble utformingen på Teknologidagen, i entall, vel og merke, litt annerledes enn folk har vært vant til. Men vi satser på å arrangere Teknologidagene, muligens over flere dager, på samme tid neste år. Vi har bedt om og fått mange tilbakemeldinger fra deltakerne på hvordan de ønsker at den framtidige konferansen skal være, og kommer til å lytte til dem.

Programmet under Teknologidagen var lagt opp slik at deltakerne også ble involvert gjennom borddiskusjoner. Foto: Rune René Kristiansen
Programmet under Teknologidagen var lagt opp slik at deltakerne også ble involvert gjennom borddiskusjoner. Foto: Rune René Kristiansen

I år var deltakelsen begrenset til 100 spesielt inviterte gjester, men Godal Holt tror at konferansen kan ha godt av å vokse seg større.

– Jeg vet at det er mange som gjerne skulle deltatt i år, men som ikke fikk muligheten. Dette omfatter blant annet mange i egen organisasjon, så vi skal forsøke å legge opp til flere deltakere i fortsettelsen, blant annet gjelder det å gjennomføre åpne konferanser med påmelding.

Viktig møtearena

Også vegdirektøren var fornøyd med konferansen:

– Det har virkelig vært en glede å delta på Teknologidagen igjen, sier Ingrid Dahl Hovland.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i samtale med dekan Olav Bolland ved fakultet for Ingeniørvitenskap ved NTNU. Foto: Rune René Kristiansen
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i samtale med dekan Olav Bolland ved fakultet for Ingeniørvitenskap ved NTNU. Foto: Rune René Kristiansen

– Bærekraft er et viktig moment å ta med oss i den digitaliseringsprosessen som Statens vegvesen er inne i, og det var mange interessante innlegg, både fra vegvesen-ansatte og andre deltakere. Teknologidagen er en flott møtearena, og ikke minst, et sted man får impulser fra de fremste fagmiljøene i landet på teknologi innenfor samferdsel og infrastruktur.