Statistikk fra Statens vegvesen viser at hele 689 000 biler fikk mangler som måtte utbedres før kjøretøyet kunne godkjennes i 2023.

Feil på bremser, lys og hjuloppheng er blant de aller vanligste feilene på norske biler. Disse feilene avdekkes år etter år.

– Hele 26,7 prosent av manglene er knyttet til bilens bremser. Det kan være for slitte bremseklosser og bremseskiver, rust på bremseskiver eller bremserør, eller for svak bremseeffekt. Det er viktig for trafikksikkerheten at slike feil blir avdekket, sier Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen kontrollerer jevnlig av bilverksteder og kontrollorgan utfører EU-kontrollen på riktig måte.
Statens vegvesen kontrollerer jevnlig av bilverksteder og kontrollorgan utfører EU-kontrollen på riktig måte. Foto: Statens vegvesen

362 000 med feil på lykter, reflekser og elektrisk utstyr

Det blir også oppdaget mange feil på lykter, reflekser og annet elektrisk utstyr. Hele 25 prosent av de kontrollerte bilene hadde feil innenfor denne kategorien.

- Feil med lys er i mange tilfeller unødvendig å oppdage først på EU-kontrollen. Vi oppfordrer alle til å jevnlig sjekke om lysene på bilen fungerer. Ta en ekstra sjekk av lys og få rettet eventuelle feil før bilen skal til EU-kontroll. Da slipper man å få registrert mangler og å få krav om etterkontroll for å få bilen godkjent, hvis den ellers er i forskriftsmessig stand, sier Halvorsen.

Slitedeler slites

Den tredje største feilkategorien er aksler, hjul dekk og hjuloppheng. 21,5 prosent av bilene hadde feil med dette.

– Disse delene er i bevegelse og blir slitt på alle biler. Ved å følge bilens vedlikeholdsprogram, sjekke mønsterdybden på dekkene jevnlig, og å oppsøke et godkjent verksted ved unormale lyder fra bilen på ujevnt underlag, kan man oppdage slike feil fortløpende. Man kan på den måten unngå å kjøre med alvorlige feil mellom kontrollene og får samtidig mindre risiko for at bilen ikke blir godkjent i EU-kontrollen, sier Halvorsen.

Sikkerhetsdel og miljødel

EU-kontrollen består av en sikkerhetsdel og en miljødel. I sikkerhetsdelen kontrolleres komponenter som har betydning for trafikksikkerheten, slik som bremser, lys, hjuloppheng og rust i bærende elementer. I miljødelen kontrolleres at bilen ikke har for store utslipp, at den ikke støyer for mye, eller at det ikke er store oljelekkasjer eller lignende.

– Det er verdt å merke seg at en EU-kontroll er en sikkerhets- og miljøkontroll på kontrolltidspunktet. Det er ikke er en fullstendig tilstandskontroll, og den sier ikke noe om fremtidig reparasjonsbehov eller kjøretøyets driftssikkerhet, sier Halvorsen.

Statistikken omfatter alle lette kjøretøy (til og med 3500 kg tillatt totalvekt) som har vært på EU-kontroll i 2023. Lette kjøretøy må gjennomføre EU-kontroll annethvert år, første gang fire år etter førstegangsregistrering. For utrykningskjøretøy og taxi er kravet kontroll hvert år.