Både i Viken og på landsbasis var det en svak økning i antall dødsfall i trafikken i 2023.

Kjøring i mørket
Hold fartsgrensen, bruk bilbelte, la mobiltelefonen ligge og sikre alltid last og barn. Foto: Knut Opeide

I 2023 omkom 118 personer på norske veier, en økning fra 116 året før. I Viken økte antallet trafikkdrepte fra 21 i 2022 til 22 i 2023, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

– Det har vært flest dødsulykker i vårt fylke. Vi er bekymret over at dødstallene ikke har gått ned de siste årene. For å finne svar og ny kunnskap undersøker vi alle dødsulykker, sier Anders Hagerup, seksjonsleder i Statens vegvesen.

De alvorligste ulykkene er møte- og utforkjøringsulykker

Det er fortsatt møte- og utforkjøringsulykker som dominerer bildet blant de alvorligste ulykkene. I Viken ble fem drept i møteulykker og åtte drept i utforkjøringsulykker. Tungbil var involvert i fire av ulykkene i Viken. I den ene ulykken omkom to.

– Vi ser en økning i ulykker med to og tre omkomne. Vi har hatt tre slike ulykker i Viken. Ikke siden 2015 har det vært like mange ulykker med flere drepte, og mange av dem er dessverre unge, sier Hagerup.  

Mange unge omkomne

Ulykkestallene for hele landet viser at det i 2023 har vært en økning i antall omkomne i aldersgruppen 25 til 44 år. Det var i fjor 28 mot 22 året før. Det er også en markant nedgang blant de eldre (65+) fra 38 til 25 trafikkdrepte i året som gikk.

Sju barn under 16 år omkom i fjor, noe som er en økning sammenliknet med alle de siste 10 årene. I Viken omkom to barn på 9 og 12 år.

Aktuelt for fylke(r): Viken