Uværet «Ingunn» nærmer seg kysten av Nordland og ventes å treffe land ved 21 - tiden i kveld. Statens vegvesen forbereder seg

og har begynt å stenge veistrekninger som allerede er berørt av uværet. 

Stille før stormen på Helgelandsbrua i ettermiddag. Foto: Statens vegvesens webkamera

Disse strekningene er stengt eller vil stenge i løpet av kvelden

  • E6 over Saltfjellet er stengt
  • 73 Krutfjellet stenges i løpet av kvelden
  • 17 Sjonfjellet stenges i løpet av kvelden
  • Enkelte ferjestrekninger er stengt, og det er mulig at flere ferjestrekninger vil bli stengt i løpet av kvelden og natten. Med innstilte ferjer på "kystriksveien" (fv.17), er Norge i praksis delt i to
  • Utsatte bruer vil være stengt i lengre perioder
  • Veger som normalt ikke er stengt vil også kunne bli stengt

Merk at dette kan endres raskt, så følg med på vegvesen.no/trafikk.

Arbeider for å holde veien til Bodø åpen

Statens vegvesen jobber for at rv. 80 til og fra Bodø skal holdes åpen for nødvendig ferdsel. Men de ekstreme vindstyrkene og store mengder nedbør gjør arbeidet ekstra utfordrende.

Det voldsomme været vil avta utover torsdagen, men faren for skred ut på veiene er fortsatt stor, så Vegvesenet oppfordrer trafikantene til å vurdere behovet for å reise, og alltid sjekke trafikkmeldinger på vegvesen.no/trafikk før de reiser. Der er det informasjon om stengte veger og oppdatert trafikkinformasjon til enhver tid.