I 2023 var 504 000 tunge kjøretøy innom en av Vegvesenets kontrollplasser. Dette er 8000 flere enn året før.

- At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne, sier avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Mansåker Wigdel. Foto: Statens vegvesen

Utekontrollørene i Statens vegvesen jobber hver dag for å luke ut kjøretøy som ikke er i god nok stand og førere som ikke følger regelverket. Disse forholdene er viktige med tanke på trafikksikkerheten, men også for sikre like konkurransevilkår og unngå sosial dumping i transportnæringen.

Av de 504 000 tunge kjøretøyene som var innom en kontrollplass i løpet av 2023, ble over 86 000 tunge kjøretøy underlagt en grundigere kontroll. Av disse hadde nærmere 50 000 kjøretøy feil og mangler.

Har du alt i orden får du kjøre videre

De aller fleste tungbilene som kjører på norske veier har alt i orden.

- Generelt er det veldig god tilstand på de tunge kjøretøyene som er ute på veiene våre. At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne. Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter, sier leder for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Mansåker Wigdel.

Positiv utvikling

Av de 86 000 tunge kjøretøyene som ble kontrollert i 2023, måtte omtrent 23 000 rette opp feil og mangler før de fikk kjøre videre. Av disse hadde 5 200 overlast.

- Kjøretøy som er lastet for tungt kan få endret kjøreegenskapene og bli en fare i trafikken. Det kan få fatale følger ute på vegen. Større last på akslinger og kjøretøy enn det som er tillatt kan også føre til raskere nedbryting og skader på vegbane og bruer. Det er heller ikke bra for lik konkurranse i næringen at noen bryter reglene. De som får kjøreforbud fordi bil eller tilhenger veier for mye, må laste om før de får kjøre videre, sier Wigdel.

Selv om det fortsatt er for mange som bryter regelverket har vi sett en positiv utvikling med lavere andel bruksforbud og gebyrer i 2023, sett i forhold til både 2022 og 2021.

 - I løpet av vintermånedene i 2023 ble dekk og kjetting kontrollert på ca. 90 600 kjøretøy. Også her har vi sett en gledelig utvikling og en nedgang i ilagte gebyr og bruksforbud. Av de kontrollerte ble kun 144 ilagt bruksforbud og vi skrev ut 2 460 gebyrer. Vi mener det viser at våre kontroller virker og bidrar til at flere følger reglene, avslutter Wigdel