Det blir fra i dag, og seks uker framover, periodevise stengninger på rv. 41 mellom Søre Herefoss og Engebu i Birkenes kommune.

I forbindelse med utbedring av riksveg 41 vil det i en periode på seks uker framover kunne forekomme periodevis stenging av riksveg 41 mellom Søre Herefoss og Engebu i Birkenes kommune.

Fra 11. januar, og i seks uker framover, blir det periodevise stengninger av rv. 41 mellom Søre Herefoss og Engebu. Foto: Stig Olav Ramse

-Stengingene vil kunne skje på daqtid mellom kl 1000-1400, sier byggeleder  Stig Olav Ramse, Statens vegvesen.

Årsaken til dette er et omfattende sprengningsarbeid ved Topland.

Statens vegvesen oppfordrer alle trafikanter til å benytte alternative transportruter i denne perioden.

 

Aktuelt for fylke(r): Agder