Moderne biler sier høyt og tydelig fra hvis passasjerene ikke bruker sikkerhetsbelte.

Bildet viser to barn med sikkerhetsbelte i bil.
Nordmenn er blitt flinke til å sikre barna sine. Men litt for ofte gjøres det feil, som kan bli fatale. Foto: Trygg Trafikk/Morten Brakestad

Likevel delte Statens vegvesen ut 1937 gebyr for manglende bruk av sikkerhetsbelte i 2023. Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at hver tredje av de som omkommer i bil, ikke brukte sikkerhetsbelte.

- Vi ser at enkelte aktivt unngår å bruke sikkerhetsbeltet i bilen. Det er helt uforståelig, og viser at våre kontroller fortsatt er viktige. De aller fleste vi kontrollerer bruker bilbelte, men 1937 gebyr for manglende bruk er likevel altfor høyt. I tillegg vet vi jo også at det er mange som kjører uten sikkerhetsbelte som ikke blir stoppet, sier avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

54 anmeldt for dårlig sikring av barn i bil

Heldigvis omkommer nesten ingen barn i bil lengre. Nordmenn er blitt flinke til å sikre barna sine. Men litt for ofte gjøres det feil, som kan bli fatale.

- Foreldre generelt er flinke til å sikre barna i bilen. Men når vi voksne ikke sikrer barna er det både alvorlig og ulovlig. Barna er det kjæreste vi har, og det er sjåførens ansvar å ta vare på dem når de sitter i bilen, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. 

- Like viktig er det å sikre barna på riktig måte. Tykke jakker og vinterdresser gir dårligere sikkerhet fordi beltet ikke strammes godt nok. Belte under armen, i stedet for slik det skal være, over bryst og mage, kan også få store og alvorlige konsekvenser ved en ulykke, sier hun.

Bruk alltid bilbelte

Det er sjelden at Statens vegvesen observerer og ilegger gebyr for manglende bruk av hjelm på moped og motorsykkel, men vi vet at det forekommer.

Hjelm og sikkerhetsbelte er en gratis livsforsikring. De er begge svært effektive hjelpemidler for å redusere antall drepte og hardt skadde sjåfører og passasjerer i bil og på motorsykler.  Ved å bruke sikkerhetsbeltet sikrer du ikke bare deg selv, men også andre om det skulle skje en ulykke.

–  Selv om de fleste bruker sikkerhetsbeltet, er det likevel skuffende at såpass mange ikke bruker det, når vi vet at det kan være forskjellen på liv og død om ulykken er ute, avslutter Wigdel.