Denne satsingen gir et betydelig løft både for energiøkonomien og ikke minst trafikksikkerheten på en av de mest trafikkerte strekningene i Trøndelag.

Arbeidene startet denne uka og løper til og med uke 6. Arbeidet utføres på natt for å minimere ulempene for trafikantene.

Illustrasjonsbilde av lysarmatur på vei, rett før tunnelinnløp.
Illustrasjonsbilde. Foto: Statens vegvesen.

Vinn-vinn-situasjon

– Denne strekningen som er cirka 30 kilometer prioriteres grunn av at eksisterende armaturer er gamle med høy effekt og høyt strømforbruk. På denne strekningen er det også flere lengre strekk med to-felt og midtdeler som gjør det utfordrende å stenge veien for pæreskift og annet vedlikehold. Altså vil det i fremtiden bli mindre behov for å stenge veien, sier John Kjetil Brøndbo som er byggeleder for elektrokontrakten i Trøndelag.

LED-armaturene som monteres vil sørge for en lavere installert effekt, lavere strømforbruk og har i tillegg mulighet for dimming på tidspunkt med lite trafikk. I motsetning til konvensjonelle lyskilder som gir trafikantene en dårligere opplevelse av veibelysningen over tid, kompenserer de nye LED-armaturene selv for tap i lysutbytte i løpet av levetiden. Lysutbytte er hvor mye lys du får sammenholdt med energien som brukes. Et nytt styresystem vil også gi Statens vegvesen muligheten til å lese av tilstanden på hver enkelt armatur i sanntid. Utskiftingen er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

Ta hensyn til skilting og de som arbeider

– På deler av strekningen er vi nødt til å lede trafikken i retningen det jobbes på via omkjøringsruter. Omkjøring blir skiltet. Statens vegvesen er i dialog med Trøndelag fylkeskommune som drifter omkjøringsveiene, og arbeidet på E6 vil utsettes hvis det oppstår værhendelser som gjør det utfordrende med omkjøring.

–  Vi ber om at alle som ferdes på strekningen tar hensyn til både skilting og ikke minst mannskapet som jobber langs vegen. Sikkerheten er det aller viktigste, understreker Brøndbo.

Statens vegvesen oppfordrer alle trafikanter om å sjekke 175.no eller appen Vegvesen trafikk for å holde seg oppdatert om arbeidene og trafikale konsekvenser.

Utførende entreprenør for arbeidene er Traftec AS.

Fremdriftsplanen for armaturbytte mellom Ronglan – Mule er som følger (værforhold kan føre til forskyvinger):

  • Ronglan – Gråmyra uke 1 - 3
  • Gråmyra – Okkenhaug uke 3 - 5
  • Okkenhaug – Mule uke 4 -6