Statens vegvesen ønsker tilbud fra næringsaktører langs rv. 3 som kan tenke seg å etablere, drifte og vedlikeholde døgnhvileplasser for tungbilsjåfører.

Fire lastebiler står parkert ved siden av hverandre med fronten mot kameraet.
Statens vegvesen ønsker samarbeid med private næringsaktører om etablering av døgnhvileplasser langs riksveg 3 i Østerdalen. Foto: Henriette Erken Busterud / Statens vegvesen

Statens vegvesen har i disse dager lyst ut to konkurranser om etablering, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser for tungtransporten langs riksveg 3 i Østerdalen. Den ene døgnhvileplassen skal ligge et sted på strekningen Kolomoen-Hovda, den andre på strekningen Atna-Kvikne. Vegvesenet tilbyr 10-årige leieavtaler.

Fristen for å gi tilbud er 3. april 2024, men allerede 23. januar arrangerer Vegvesenet en digital tilbudskonferanse der interesserte får mer informasjon om konkurransene.

(Lenker til konkurransene under artikkelen.)

Avhengig av samarbeid med private aktører

– Hvis det er næringsaktører langs riksveg 3 som driver et serveringssted, en bensinstasjon, en campingplass eller annen næringsvirksomhet som har arealer til disposisjon, og som synes det kunne være interessant å utvide driften med en døgnhvileplass for tungbilsjåfører, ja, da ønsker vi å høre fra dem, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Siv Kilskar.

Formålet med konkurransene er å gi bedre tilbud til tungtransportsjåfører som skal gjennomføre normal døgnhvile, redusert ukehvil eller ta pauser innenfor regelverket om kjøre- og hviletid.

– For å få utviklet et bedre tilbud til tungbilsjåførene, er vi avhengig av samarbeid med private aktører for å få etablert flere døgnhvileplasser, sier Kilskar.

Hva skal døgnhvileplassene inneholde?

Hver av de to døgnhvilplassene langs riksveg 3 skal ha plass til 12-20 oppstillingsplasser for tunge kjøretøy, og de skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj.

Døgnhvileplassene skal ligge langs riksveg 3 på strekningen Kolomoen-Hovda og strekningen Atna-Kvikne. Kjøreavstanden til riksveg 3 til innkjøringen til hver av døgnhvileplassene skal være maksimalt én kilometer.

– I konkurransene vi nå lyser ut, har vi lagt inn en opsjon på ladeanlegg for tungbil, slik at det i løpet av leieperioden kan bli etablert ladestasjoner på døgnhvileplassene, sier prosjektleder Kilskar.

Leieperiode på minimum ti år

Statens vegvesen ønsker å inngå leiekontrakter for en periode på 10 år. Leietakerne får i tillegg opsjon på å forlenge avtalen med 1 + 1 år, til sammen 12 år.

Vegvesenet ønsker å signere kontraktene før sommeren 2024. Døgnhvileplassene skal være klare for åpning senest 1. september 2025. Leieperioden løper fra åpningsdatoen.

Ytterligere en tredje kontrakt lyses ut til sommeren

Statens vegvesen har i dag tre leieavtaler på døgnhvileplasser langs riksveg 3. Disse ligger i kommunene Løten, Stor-Elvdal og Alvdal. Avtalene i Løten og Alvdal går ut i 2024, mens avtalen i Stor-Elvdal går ut i 2025.

– Målet med de to konkurransene vi har lyst ut nå, er å etablere to døgnhvileplasser i henholdsvis den sørlige og nordlige delen av riksveg 3 i Østerdalen. Vi har videre en intensjon om å lyse ut en tredje konkurranse rundt sommeren 2024 om etablering av ytterligere en døgnhvileplass langs riksveg 3. Geografisk plassering og størrelsen på den siste konkurransen vil bli besluttet etter at de to konkurransene vi har ute nå er avsluttet og kontrakter tildelt, opplyser Siv Kilskar i Statens vegvesen.

Kunngjøring av konkurransene

Lenke til kunngjøringene i Doffin (Database for offentlige anskaffelser) – tilbudsfrist 3. april 2024:

Rv. 3 Kolomoen–Hovda
Etablering, drift og vedlikehold av døgnhvileplass for tungtransport langs med rv. 3 Kolomoen–Hovda | Doffin, Database for offentlige anskaffelser

Rv. 3 Atna–Kvikne
Etablering, drift og vedlikehold av døgnhvileplass for tungtransport langs med rv. 3 Atna–Kvikne | Doffin, Database for offentlige anskaffelser

Kontakt
Siv Kilskar
Prosjektleder
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tlf: 958 94 850
siv.kilskar@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Innlandet